WereldGeest open adres aan de Verenigde Naties 2005
Onze mensenrechten .

THIS ADDRESS HAS DIFFERENT LANGUAGES TO CHOOSE FROM :
flagukusa.gif (1433 bytes)     flagFRAN.gif (157 bytes)     flagGERM.gif (153 bytes)     nlvlagO.GIF (839 bytes)

Onze definitie van de Wereld Geest is geformuleerd in een vorige adres aan uw illustere organisatie tot welke wij de eer hebben ons nu te richten .

Onze beleidsverklaring benadrukt als zijn meest significante richtlijnen : voorkoming van planetaire collaps en het voorkomen van kwaadaardige replicatie waarover wij enigszins uitbreiden in dit open adres .

We hebben het ook over de nauwe en soms directe relatie tussen microkosmische en macrokosmische dynamische interactie, soms te visualiseren door te denken aan het vlinder effect (butterfly effect) maar misschien nog wel duidelijker door het te vergelijken met het effect van een bacterie en organische of niet organische virussen op een individueel menselijk brein, dat misschien weer over het lot van naties beschikt en op een dag misschien wel over al het leven op aarde .

Het is binnen deze context dat wij het recht van individuen mogen noemen , om zaken onder de aandacht van uw organisatie te brengen die zelfs betrekking kunnen hebben op een persoon versus Staten .

Misschien is dit nog wel meer van toepassing als het lot van Naties (ernstig) benvloed kan worden door zulke zaken (bijvoorbeeld genocide) als ze ongemoeid worden gelaten .

Het belang dat wij in deze overwegen, is het mensenrecht op leven, dat in direct verband moet staan met de rechten die het meest fundamenteel zijn om het leven te behouden : datgene wat benodigd is voor de stabiele staat van het organisme .

n probleem dat zich voordoet wanneer groepen zoals politieke partijen maar ook staten, federaties en wereldwijde organisaties een consensus willen bereiken, is dat dit uiteindelijk alleen bereikt kan worden met gebruik van woorden maar een zelfs nog groter probleem is, is dat weinig mensen de betekenis van woorden kennen en dus wat ze echt inhouden .

Dus overeenkomen dat alle mensen recht op leven hebben is een ding, maar afspreken wat dat nou precies inhoud . . . is iets . . . totaal anders. Wij zijn van mening dat het HET beleid van uw organisatie is, om alleen op te treden inzake het recht van de individuen zoals hier boven beschreven . . . nadat het individu eerst alle procedures in zijn thuis land of unie heeft doorlopen . . .

Maar een probleem . . . kan zijn . . . dat de omstandigheden binnen zn eigen land of unie zo zijn . . . dat zo’n procedure . . . logischerwijs en voorspelbaar zonder resultaat blijft . . .

Uiteindelijk . . . landen . . . en hun grotere gemeenschappen . . . kunnen heel beperkt zijn in hun mogelijkheden . . . door besluiten . . . door afspraken en wetten . . . allen gebaseerd op het gebruik van woorden . . . die nu juist zon geval zullen voorkomen . . . en zonder welke zij gewoonweg niet hadden bestaan . . . hetgeen ook weer een groot probleem creert voor zijn burgers . . . in een wereld onder globalisering . . .

Het is geen geheim dat regeringen geneigd zijn vragen en kritiek van individuen en niet regering gebonden organisaties (NGOs) te negeren . . . dat is hun recht . . . als gekozen volksvertegenwoordigers . . .

Net zoals het een plicht van de oppositie is . . . als door het zelfde volk gekozen volksvertegenwoordigers . . . en van NGOs . . . en van individuen . . . om hun regering te controleren . . .

Dit is de essentie van democratie . . . het laatste . . . ontstane . . . mechanisme van vooruitgang . . . van de natuur zelf . . . dat ons dwingt om grote verandering te accepteren . . . maar alleen als de weg duidelijk is . . . beweeg alleen als je het ziet . . .

Bij overwegen van het Mensen Recht op Leven, moeten we ook het recht op de meest elementaire zaken die dat leven in stand houd overwegen . . .

Deze elementen zijn nodig voor behoud van een levende organisme . . . zn stabiele staat . . . welke zijn . . . lucht - water - voedsel - relevante temperatuur - en herstel slaap .

Wanneer we aan het recht op leven van een bepaalde soort denken, denken wij daarbij ook aan het recht op nageslacht en het recht op de natuurlijk methode om dit te bereiken. Deze drijfveren vormen de natuurlijke basis van de waarden die ons verbinden en (woord) manipulatie tot iets anders , kan hooguit een daad van goedaardig (maar misleid) hoeden zijn hetgeen een recht van de goedaardige (maar dwalende) herder is .

Het ontkennen of verminderen van toegang tot deze elementen, tot onder een minimum niveau, zal binnen een afzienbare tijd . . . welke uitgedrukt kan worden in minuten . . . uren op zn hoogst . . . onvermijdelijk de dood tot gevolg hebben .

Dus wanneer bij een soort of een bevolking, systematisch ontzegt of voorkomen wordt, dat deze zich kan reproduceren of herstellen, zal zijn levensverwachting met vele jaren worden verminderd en het moet dan voorkomen worden dat dit een duidelijk geval van genocide zal zijn . . .

n probleem dat vele naties in onze tijden voor ogen hebben is dat grote delen van hun bevolkingen juist aan deze condities onderhevig zijn .

We hebben vaak als onze mening uitgedrukt dat constructieve activiteiten zoals het bouwen van piramides en andere parels van de menselijke kundigheid en vindingrijkheid , de basis kunnen vormen van de trots van volkeren en van een tijdperk en dat het lijden, zoals van de slaven van de Faraos in Egypte , op de koop toe moet worden genomen (hoewel de prijs misschien later betaald zal moeten worden . . . ) .

Vergelijkbare mechanismen kunnen in onze tijden gezien worden en het is niet altijd makkelijk de trots te ontkennen welke mensen kunnen voelen wanneer zij naar de wonderen van moderne bouwobjecten kijken .

Het kan ook beargumenteerd worden dat wanneer dit tot aanzienlijke vermindering van de levensverwachting van hele volkeren leidt (bijvoorbeeld door aanzienlijke vermindering van herstelslaap) we dan moeten overwegen om dit ook als een vorm van genocide te beschouwen .

Terugkijkend kan de vraag dan ook gesteld worden, of Farao niet wijzer geweest zou zijn om 2 in plaats van 3 piramides te bouwen, om het leven van slaven te sparen daarvoor herinnerd te worden . . .

Het doel van dit open adres en zijn toegevoegde URL verbindingen is om uw aandacht er voor te vragen, dat naar onze mening krachten aan het werk zijn, op ons steeds complexer wordende planeet onder globalisering, welke, -als ze niet continue en intensiever gecontroleerd worden door de machten der democratie - snel onze planeet in een staat van boosaardige kritikaliteit kunnen leiden resulterend in een onomkeerbare boosaardige replicatie waar niemand van zal kunnen profiteren .

Dit kan direct resulteren in een onomkeerbare corruptie van onze religies, normen en de waarden die ons verbinden, verder leiden tot een corrupte politiek, een corrupte wetenschap en een aantasting van onze meest belangrijke mensenrechten .

Dit alles kan weer een massale feitelijke genocide tot gevolg hebben .

We zijn er echter van overtuigd dat boosaardige kritikaliteit nog niet volledig is bereikt en dat de verschrikkelijke krachten, welke een gecomputeriseerde mensheid onder globalisering op planetair schaal heeft ontketend nog steeds gecontroleerd en gebruikt kunnen worden om de mensheid te dienen in plaats van deze te vernietigen .

Dit kan echter onze volledige inzet vragen en uw illustere organisatie kan tot de weinige planetaire systemen behoren met de huiveringwekkende verantwoordelijkheid deze last tot een goedaardige oplossing te brengen .

Uit het Engels ,

in haast.

Copyright J. P. Krol

   BACK  

THIS ADDRESS HAS DIFFERENT LANGUAGES TO CHOOSE FROM :
flagukusa.gif (1433 bytes)     flagFRAN.gif (157 bytes)     flagGERM.gif (153 bytes)     nlvlagO.GIF (839 bytes)

   HOME