INSPRAAK BIJ DE STADSDEELRAAD 8 FEBRUARI 2000

Stadsdlr.JPG (251708 bytes)

Volledige tekst van de inspraak 8 februari 2000

AAN DE GEMEENTERAAD OUD-WEST. 8 FEBRUARI 2000. j. p. krol (burger van Oud West)

GEACHTE V00RZITTER, DAGELIJKS BESTUUR EN RAADSLEDEN !

VOLGENS VELEN IS HET BIJ DE BURGERS VAN AMSTERDAM NU WEL ALGEMEEN BEKEND DAT ER IN ONZE STAD EEN UIT DE HAND LOPENDE SLOOP- EN BOUW MANIE AAN HET ONTSTAAN IS.

OOK RAAKT STEEDS MEER BEKEND DAT DIT VOOR HEEL VEEL BETROKKENEN EEN HOOP ELLENDE OPLEVERT EN VOOR HEEL VEEL MINDER BETROKKENEN HEEL VEEL GELD.

LANGZAMERHAND WORD DUIDELIJK DAT DIT EEN STUK VAN HET EIGENLIJKE GEZICHT VAN DE EERST VEEL GEROEMDE GLOBALISERING IS EN DAT DIE KWETSBARE GLOBALISERING DOOR DIT SOORT DINGEN WORDT BEDREIGD.

VANDAAR DAT DOOR DE WERELD LEIDERS, ZOALS IN DAVOS 2000, NU DE "DERDE WEG" WORDT GEPROBEERD :

GLOBALISERING MET EEN MENSELIJK GEZICHT. GLOBALISERING MET DE RECHTEN VAN DE MENS. ZOALS BIJVOORBEELD HET RECHT OP EEN MILIEU WAARIN WIJ KUNNEN LEVEN. DAT IS OOK EEN MILIEU WAAR GEEN LAWAAI GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT. WIST U DAT ?

GLOBALISERING WAAR BIJ BLIJKBAAR VOORAL DE BURGER MOET WORDEN BETROKKEN. DIT ZIJN DE NIEUWE LEUZEN IN DE INTERNATIONALE POLITIEK. VANDAAR DAT IK MIJ TOT U WEND. GEWOON ALS BURGER , GEWOON ALS DOMME BURGER VAN AMSTERDAM.

NU DAN ONS KLEINE AMSTERDAM . EN DAAR EEN HEEL KLEIN STUKJE UIT - EEN VAN DE VELE KLEINE STUKJES-

EEN VAN DE VELE DOOR BOUWGEWELD GETEISTERDE STUKJES.

HET GEBIED OMGRENSD DOOR NASSAU KADE - BEGIN OVERTOOM - BEGIN 1E HELMERSSTRAAT.

HIER IS IN 1 9 9 9 VEEL GESLOOPT EN GEBOUWD. VOOR HEEL VEEL BETROKKENEN EEN HOOP ELLENDE. DE GEBOUWEN WAARIN ZIJ MOESTEN WONEN - WAARIN ZIJ MOESTEN WERKEN- STONDEN TE SCHUDDEN ALS BIJ EEN BOMBARDEMENT.

DOOR VEEL MINDER BETROKKEN WERD HEEL VEEL GELD VERDIEND. EN NU STAAT ER AL WEER EEN SLOOP- EN BOUW PROJECT VOOR DE DEUR VAN DE MENSEN IN HET ZELFDE GEBIED. DE PLANNEN HIERVOOR ZIJN BLIJKBAAR VOOR INGEWIJDEN AL LANG BEKEND.

IK HEB HET OVER DE VOORGENOMEN SLOOP- EN NIEUWBOUW BIJ EERSTE HELMERSSTRAAT VIJF TOT ZEVEN. WAAR NU DE POOLTABLES STAAN. CAF╔ DE KEU

MAAR DE MEEST BETROKKENEN, DE MENSEN WAAR STRAKS WEER ALLES STAAT TE DREUNEN DE MENSEN DIE IN DE BOMBARDEMENTEN MOETEN LEVEN EN WERKEN WISTEN NERGENS VAN.

WIJ WILLEN NU GRAAG PRECIES WETEN WAT DE BEDOELING IS. WAT ONS WEER TE WACHTEN STAAT. EN HOE VER DE PLANNEN ZIJN. OOK WAT HET PRECIES OPLEVERT WAAR HET GELD VANDAAN KOMT WAAR HET NAAR TOE GAAT EN HOE DE MEEST BETROKKENEN WORDEN GECOMPENSEERD.

GRAAG HEEL EENVOUDIG UITGELEGD. ALLEEN DE GROTE GELDSTROMEN DIE DIT PROJECT OPLEVERT. EN WAAR DIE GELDSTROMEN NAAR TOE GAAN.

ALS DE BURGER WERKELIJK ZO NODIG ER BIJ MOET HOREN IS DIT TOCH HET EERSTE WAT HIJ MOET WETEN ?

ANDERS WORDT HIJ BIJ AL DIE VOORLICHTING BIJ AL DIE INSPRAAK TOCH ALLEEN MAAR BLOOTGESTELD AAN EEN MARKETING OPERETTE ?

HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM , HET BO....HET BO AMSTERDAM.....WIL GRAAG, VOORAL TIJDIG, BIJ DIT SOORT DINGEN BETROKKEN WORDEN.

HET IS OOK VOOR U WANT HET MOET TOCH GOED BLIJVEN GAAN MET DE GLOBALISERING?

HET MOET TOCH GOED BLIJVEN GAAN MET AMSTERDAM?

DIT WORDT U NU ALLEEN MAAR EVEN GEMELD. ER WORDT NU UITERAARD GEEN ENKELE MONDELINGE REACTIE VAN U VERWACHT. ER KAN DOOR MIJ OOK VERDER NU NIET MONDELING WORDEN GEREAGEERD.

LATER KUNNEN WIJ HOPELIJK NOG ZINVOL COMMUNICEREN

DANK U

 J.P.Krol

TERUG NAAR INSPRAKEN PAGINA


Inspraak ter correctie van notulering van de inspraak van 8 februari 2000

AAN DE DEELRAAD OUD-WEST. 21 MAART 2000. ( j. p. krol Van het Betrokkenen Overleg Sloop- en Bouw Amsterdam)

GEACHTE VOORZITTER, DAGELIJKS BESTUUR EN RAADSLEDEN!

DOOR MIJ IS AANGEMELD DAT IK MIJ VANDAAG TOT U ZOU WILLEN WENDEN MET HET VOLGENDE.

  

MIJN INSPRAAK ZOALS WEERGEGEVEN IN HET RAADSVERSLAG VAN 8 FEBRUARI 2000.

 ENIG COMMENTAAR OP HET MILIEU BELEIDSPLAN AMSTERDAM 2000-2003.

  

MIJN INSPRAAK VOND IK HEEL GOED WEERGEGEVEN.

ER ZIJN MAAR EEN PAAR DINGEN WEGGEVALLEN DIE IK TOCH ER IN WIL HEBBEN. 

 

OP REGEL ZEVEN VAN MIJN TEKST

NA LEEFOMGEVING MOET KOMEN

 WAAR GEEN LAWAAI GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT

 DAN DE VOLGENDE REGEL

GLOBALISERING WAARBIJ BLIJKBAAR VOORAL DE BURGER MOET WORDEN BETROKKEN.

 

OP REGEL VEERTIEN VAN MIJN TEKST

NA BUURTBEWONERS MOET KOMEN

DE MENSEN WAAR STRAKS WEER ALLES STAAT TE DREUNEN, DE MENSEN DIE IN DE BOMBARDEMENTEN MOETEN LEVEN EN WERKEN

 

OP REGEL ZESTIEN VAN MIJN TEKST

IN PLAATS VAN OMWONENDEN MOET KOMEN

MEEST BETROKKENEN

 

DE DOOR MIJ GENOEMDE VERANDERINGEN STAAN OP DE GENOEMDE PLAATSEN IN MIJN OORSPRONKELIJKE TEKST

 

VOORZITTER

IK VERZOEK U DEZE VERANDERINGEN IN HET DEFINITIEVE VERSLAG TE WILLEN DOEN OPNEMEN.

DIT IS MIJN RECHT.

DE DOOR MIJ HIER GENOEMDE VERANDERINGEN ZIJN VOOR MIJ VAN BELANG

OMDAT DEZE OOK ZULLEN AANSLUITEN OP PUNT TWEE VAN MIJN INSPRAAK VAN VANDAAG

EN OP MOGELIJK NOG NADERE COMMUNICATIES VAN MIJ BINNEN HET ZELFDE KADER

 

ENIG COMMENTAAR OP HET MILIEU BELEIDSPLAN 2000 - 2003

HET IS BEKEND DAT DE BETEKENIS VAN DE MEESTE WOORDEN IN DE SPREEKTAAL NAAR BELIEVEN KUNNEN WORDEN AANGEPAST EN GE¤NTERPRETEERD

MILIEU IS EEN PRACHTIG VOORBEELD VAN ZO’N WOORD.

 

IN FEITE ZIJN DE UITEINDELIJKE PRIORITEITEN IN HET MILIEU BELEIDSPLAN ZODANIG GERANGSCHIKT DAT HET VOORAL

EEN SLOOP EN BOUW VRIJBRIEF WORDT DAT DE GROOTSTE BEDREIGING VAN HET MILIEU NAMELIJK HET KRANKZINNIGE BOUW LAWAAI NAAR DE ACHTERGROND WORD GEGOOCHELD.

 

EEN PRACHTIGE BALETSPRONG IN DE POLITIEKE OPERETTE IS OOK DE WIJZE WAAROP OP BLADZIJDE NEGEN ZOWEL ONDER HINDER ALS ONDER GEZONDHEID EN BLOOTSTELLING HINDER EN BLOOTSTELLING AAN BOUWGEWELD HELEMAAL NIET VOORKOMEN.

 

EIGENLIJK ZOU MEN ONTZAG EN BEWONDERING MOETEN HEBBEN VOOR EEN DERGELIJK STAALTJE VAN VOLKSMENNERIJ

 

JAMMER GENOEG IS DE SITUATIE DAARVOOR VEEL TE ERNSTIG VOORAL NU STEEDS DUIDELIJKER WORDT DAT HET JUIST DE BLOOTSTELLING IS AAN DIT SOORT ZAKEN WAARDOOR BIJ DE BEVOLKING ERNSTIGE DOOR STRESS VEROORZAAKTE MASSA VERSCHIJNSELEN ONTSTAAN ZOALS ERNSTIGE GEZONDHEIDSKLACHTEN MAAR OOK AGRESSIE EN GEWELD.

 

SAMENVATTEND WIL IK STELLEN

DAT ONS STANDPUNT IS DAT BINNEN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN HET MILIEU BELEIDSPLAN DE RAAD ZICH DIENT UIT TE SPREKEN VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VEEL HOGERE PRIORITEIT AAN DE BESTRIJDING VAN MET NAME DOOR BOUWGEWELD VEROORZAAKTE OVERLAST TOTDAT BEWEZEN IS DAT DIT VERSCHIJNSEL GEEN ERNSTIG ONTREGELENDE INVLOED HEEFT OP DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN DIRECT OMWONENDEN  OP DE VOLKSGEZONDHEID DAN WEL OP HET ONTSTAAN OF DE TOENAME VAN AGRESSIE EN GEWELD.

TENSLOTTE MAG IK NOG NADRUKKELIJK

UW AANDACHT VRAGEN VOOR HET VOLGENDE

ALS ER IETS IS WAAR WIJ DE AFGELOPEN MAANDEN OVERTUIGD VAN ZIJN GERAAKT DAN IS HET DE COMPLEXITEIT VAN HET POLITIEKE BEDRIJF

ALS HET AL MOEILIJK IS TWEE MENSEN TOT OVEREENSTEMMING TE KRIJGEN HOE MOET DIT DAN NIET ZIJN BINNEN PARTIJEN LAAT STAAN TUSSEN PARTIJEN ONDERLING

 WIJ KUNNEN SLECHTS HOPEN DAT ONZE WOORDKEUS NIET ZODANIG IS DAT DEZE DE VOORTREKKERS VAN ONZE SAMENLEVING OOK MAAR ENIGSZINS IN HUN ENTHOUSIASME EN HUN DAADKRACHT ZOUDEN TEMPEREN.

DANK U

TERUG NAAR INSPRAKEN PAGINA