VERSLAG VAN INSPRAAK BIJ DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM 27-06-2000 KWAKERSTR 3. BO AMSTERDAM (inspr. j.p.krol)

verslag27jun.GIF (31634 bytes)

<<TERUG<

INSPRAAK BIJ DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM 27-06-00 KWAKERSTR 3. BO AMSTERDAM (inspr. j.p.krol)


ZEER GEACHTE VOORZITTER, PORTEFEUILLEHOUDERS EN RAADSLEDEN VAN DE STADSDEEL RAAD OUD WEST IN AMSTERDAM, AMBTENAREN EN ANDERE ONDERSTEUNENDE BETROKKENEN....GE╦ERD PUBLIEK...

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM... DIT IS EEN RECHTSPERSOON IN BEGIN VAN OPRICHTING.

BIJ DE HEER JOHN MULLER VAN UW DIENST... HEB IK GEMELD... DAT IK ZOU SPREKEN... OVER :  DE PROCEDURES BIJ VERSCHILLENDE PROJECTEN IN HET ALGEMEEN ...  ZOALS : 1) 1E HELMERSSTRAAT 5-7  EN :   2) HERPROFILERING OVERTOOM ...  EN DAT ANDERE PUNTEN MISSCHIEN NOG ZOUDEN VOLGEN NA BESTUDERING VAN ...  UW RAADSVERSLAG VAN 16 MEI TWEEDUIZEND.

VOOR DEZE INSPRAAK IS VAN BELANG DAT IK U EERST HET VOLGENDE MAG MELDEN.

IN HET NIET ZO VER VERLEDEN HEB IK , ALS NEUROPSYCHOLOOG, GERUIME TIJD LEIDING GEGEVEN AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ DE MENS, IN EXTREME STRESS SITUATIES.

HIEROP HEB IK DIEPER MOGEN INGAAN IN MIJN INSPRAAK OP HET STADHUIS VAN AMSTERDAM OVER DE HERPROFILERING VAN DE OVERTOOM...OP DINSDAG 28 MAART TWEEDUIZEND...WAARNAAR IK MAG VERWIJZEN.

 

HET IS ONZE BEDOELING ...  ZO SPOEDIG MOGELIJK ... EEN WETENSCHAPPELIJKE STICHTING IN HET LEVEN TE ROEPEN ... OM DE MENSELIJKE PROCESSEN BINNEN HET KADER VAN... DE SLOOP- EN NIEUWBOUW ... WETENSCHAPPELIJK TE KUNNEN ONDERZOEKEN .

HET ZAL HIERBIJ VOORAL GAAN ...  OM PROCESSEN OP HET GEBIED VAN

DE DEMOCRATIE

EN DE VOLKSGEZONDHEID

BIJ DEMOCRATIE ZAL SPECIAAL WORDEN GELET OP DE GEVOLGEN VAN GLOBALISERING VOOR DE DEMOCRATIE ... BIJ DE VOLKSGEZONDHEID ZAL HET VOORAL GAAN ...OM DE EFFECTEN VAN BOUWOVERLAST  OP ... AGRESSIE EN GEWELD ...EN ANDERE 

STRESS GERELATEERDE PROBLEMEN.

BINNEN DIT KADER ZAL VOORAL OOK WORDEN GELET OP DE EFFECTEN OP DE MENSELIJKE GEEST VAN DE ... IN EEN DEMOCRATIE OVERIGENS ONVERMIJDELIJKE IK MAG HERHALEN     VAN  DE  IN  EEN  DEMOCRATIE   OVERIGENS ONVERMIJDELIJKE...

BESTUURLIJKE   LIST   EN   VERDICHTSEL    STRATEGIE╦N    EN  DE  MOGELIJKE     EFFECTEN   DAAR VAN OP HET ONTSTAAN VAN  EEN   APATHISCHE  BEVOLKING .

APATHISCH ALTHANS... OP HET GEBIED VAN ZOWAT ALLES...WAT MET BESTUUR TE MAKEN HEEFT... ZOALS :  DEELNEMEN AAN... GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN...VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN...VOOR HET EUROPESE PARLEMENT...EN WAT DAAR ALZOMEER MEE SAMENHANGT...

NATUURLIJK IS HET DE BEDOELING ... OM UITEINDELIJK TE GERAKEN... TOT UITSPRAKEN ... OVER HET EFFECT VAN EEN VOOR BESTUUR APATHISCHE BEVOLKING OP HET VOORTBESTAAN VAN EEN FEITELIJKE DEMOCRATIE ...

WIJ ZIJN OVERIGENS ZELF VAN MENING... DAT HET OP DIT PUNT VIJF VOOR TWAALF  IS ...  EN NIET VIJF OVER TWAALF ...  ZOALS VELE NU REEDS MENEN   MAAR DE KLOK TIKT WEL SNEL DOOR ...  EN ER IS OOK NOG ZOIETS ALS ONOMKEERBAARHEID ...

WIJ ZULLEN ONS VOOR ONZE WETENSCHAPPELIJKE ORI╦NTATIES BINNEN DIT KADER VOORAL OOK RICHTEN OP DE KWANTUM FYSICA... DIT OOK IN VERBAND MET DE TE VERWACHTEN TOENEMENDE BETEKENIS VAN DE KWANTUM FYSICA... BIJ HET ONDERZOEK VAN DE MENSELIJKE HERSENEN... EN DE MENSELIJKE GEEST...   EN BINNEN DIT KADER VOOR DE VERKLARING VAN MASSA VERSCHIJNSELEN ... IN HET ENGELS OOK WEL GENOEMD EMERGENT PROPERTIES... EN NAAR WIJ DAAROM VERWACHTEN OOK VOOR DE VERKLARING VAN DEMOCRATISCHE PROCESSEN... IN HET ALGEMEEN .

WIJ HEBBEN VOOR ONZE WERKZAAMHEDEN EEN INTERNET WEBSITE ONDER CONSTRUCTIE .

HET IS ONZE BEDOELING HIEROP OOK TE RAPPORTEREN MET BETREKKING TOT...VERSCHILLENDE BOUWPROJECTEN ... VOORALSNOG IN AMSTERDAM .

WIJ ZULLEN ONS DAARBIJ LATEN LEIDEN DOOR DE RICHTLIJNEN ZOALS NEERGELEGD IN DE WET OPENBARHEID VAN BESTUUR

OP DEZE WEB-SITE WORDT BIJVOORBEELD AL MIN OF MEER UIT GEBREID INGEGAAN OP : HET PROJECT HELMERSSTRAAT 5-7 EN WAT DAAR AAN VOORAF GING ...OP HET KATTENLAANTJE...OP DE HERPROFILERING OVERTOOM... OP DE BINNENGASTHUIS PROBLEMEN...EN ZO VERVOLGENS .

OOK ONZE INSPRAKEN STAAN INTEGRAAL OP DEZE WEB-SITE ...WIJ ZULLEN INDIEN ENIGSZINS MOGELIJK OOK INSPREKEN OP DE VERGADERINGEN VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES EN DE EVENTUELE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST ... BINNEN DIT ZELFDE KADER ... EN DAN OOK ONDER VERWIJZING NAAR HET GEEN IK NU ONDER UW AANDACHT HEB MOGEN BRENGEN .

IK HEB GEZEGD .

TERUG NAAR INSPRAKEN INDEX PAGINA