HOORZITTING COMMISSIE BOUWEN- EN WONEN VAN DE
STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST - IN
VERGADERING BIJEEN OP DINSDAG AVOND
29 MAART 2005 VANAF 20.00 IN DE RAADZAAL OP KWAKERSTRAAT 3 TE AMSTERDAM .

INSPRAAK VAN JAN PETER KROL . INTERNET EMBARGO TOT WOENSDAG 30 MRT 2005 1200 LOKALE TIJD .

VERSIE 29 MAART 2005 1300  -  flaguk.GIF (1206 bytes)  flagfrench.GIF (87 bytes)  flagG.GIF (76 bytes)  flagsp.GIF (860 bytes)  flagbras.GIF (151 bytes)  flag-it.GIF (114 bytes)  nlvlagO.GIF (839 bytes)

DANK U WEL VOORZITTER .

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO .

 

IK MAG GRAAG . . . SAMENVATTEND . . . INSPREKEN MET BETREKKING TOT DE

PUNTEN . . . VAN MIJN BEZWAARSCHRIFT VOOR DEZE HOORZITTING . . . ZOALS

UITGEBREIDER DAARIN NEERGELEGD . . . MAAR IN ANDERE VOLGORDE . . .

 

PUNT N . OVERWEGINGEN VAN BESTUURLIJKE TROUW.

 

IN DEZE INSPRAAK . . . MOET IK PROBEREN . . .MIJ ZOVEEL MOGELIJK . . .

UIT TE DRUKKEN . . . IN BESTUURLIJKE TAAL . . .

EN DE . . . ONVERMIJDELIJK . . . DAARBIJ HORENDEN . . . IMPONDERABILIA . . .

WIJ HEBBEN SINDS ENIGE TIJD EEN WEBSITE EXPLOSIE MET GEMIDDELD . . .

RUIM 5000 BEZOEKERS PER MAAND . . . MAAR HET KUNNEN ER OOK . . .

50.000 OF MEER ZIJN .

 

ZIJ KOMEN UIT MINSTENS DERTIG LANDEN . . . MAAR OOK DIT KUNNEN ER VEEL

EN VEEL MEER ZIJN . . . JE WEET DUS NOOIT . . . WIE JE BEZOEKERS ZIJN . . . EN

WAAR ZE VANDAAN KOMEN .

ER ZIJN OOK HEEL VEEL UNIVERSITEITEN BIJ . . .

ONZE BEDIENING IS DUS . . . HELEMAAL PLANETAIR . . .

 

HET IS NET . . . EEN GROTE INTERNATIONALE KRANT . . . IN ZEVEN TALEN .

 

HET IS BEPAALD NIET ONZE BEDOELING . . .

POLARISEREND . . . OF STRESS VERHOGEND TE WERKEN.

 

WIJ HOUDEN ONS NU . . . ONDER ANDERE BEZIG . . . MET UITWERKING VAN HET

ABUNAI - MODEL.  flaguk.GIF (1206 bytes)  flagfrench.GIF (87 bytes)  flagG.GIF (76 bytes)  flagsp.GIF (860 bytes)  flag-it.GIF (114 bytes)  flagbras.GIF (151 bytes)

VERDER WERKEN WIJ INTENSIEF (IN DE ENGELSE TAAL) AAN ONDERMEER

LIBERALIZING RENTS UNDER GLOBALIZATION -

GLOBAL ACCUMULATION OF STRESSORS - GLOBAL EUTHANASIA - EUTHANASIA under globalization - GLOBAL CIVIL WAR EN DIVIDE AND RULE UNDER GLOBALIZATION

MET DE DAARBIJ HORENDE TEKSTEN EN METHODEN OP ONS WEB . . . HET SNELST VIA YAHOO . . .

 

U HEBT DEZE GEGEVENS OOK OP DE DIGITALE VERSIE VAN ONS BEZWAARSCHRIFT

KUNNEN VINDEN . . . WAARVAN WIJ DUPLICATEN . . . ( OOK MET

ONTVANGSTBEVESTIGING) . . . AAN HET DAGELIJKS BESTUUR HEBBEN MOGEN

VERZENDEN . . .

 

OP DE DIGITALE VERSIE ZIJN ZOALS VERMELD ONDER

ANDERE BOVENSTAANDE

ENGELSE WOORDEN DIRECT MET DE DAARBIJ BEHORENDE

TEKSTEN EN

METHODEN DIRECT OPROEPBAAR EN DUS OOK UIT TE

PRINTEN.

 

PUNT TWEE .

MET BETREKKING TOT HET INGEDIENDE BEZWAARSCHRIFT .

. . MAG IK NOG

NADER TOELICHTEN ALS VOLGT . . .

 

DE VOLGENDE FACTOREN ZULLEN . . . VRIJWEL ZEKER . . .

EEN ROL SPELEN BIJ . . .

DE VERSTORING . . . C.Q. HET MOGELIJK MAKEN . . . VAN DE

VOOR HET LEVEN ONMISBARE . . . RECUPERATIE SLAAP . . .

WELKE IN BELANGRIJKE MATE . . . SAMENHANGT MET DE

DELTA SLAAP . . .

 

DE TE VERWACHTEN , ALTHANS VOLSTREKT NIET UIT TE

SLUITEN ,

 

MASSALE WERKELOOSHEID - WONING VERLIES -

SLAVENARBEID - RESERVAAT VORMING EN ERGER -

 

VERDER IN TOENEMENDE MATE DRACONISCHE

RECHTSPRAAK EN UITVOERING . . . N EN ANDER NOG

GECOMPLICEERD . . .

DOOR EEN VAAK ZEER COMPLEXE . . . ( MAAR

NOODZAKELIJK) HERBEZINNING . . .

OP INGEWIKKELDE . . . WAARDEN EN GEBRUIKEN . . .

(ZOALS BIJVOORBEELD . . . ROKEN . . . OM MAAR EENS IETS  "EENVOUDIGS" TE NOEMEN ) .

 

DIT ALLES IN DYNAMISCHE INTERACTIE WAARDOOR DE

EFFECTEN ELKAAR VERSTERKEN.

 

HET BOVENSTAANDE

WORDT DOOR ONS MEER UITGEBREID BEHANDELD OP

INTERNET ONDER DE LINK . . . BIJ YAHOO . . .

 

DISCUSSION , AND SUMMARIZING SOME ASPECTS OF

EUTHANASIA UNDER GLOBALIZATION . . . BIJ YAHOO . . .

 

ONDERGETEKENDE . . . IS MOMENTEEL OVERIGENS BEZIG . . .

MET EEN ONDERZOEK . . .

OP HET GEBIED VAN . . . DE RECUPERATIE SLAAP . . .

(ONDER ANDERE NA NACHTDIENST ETC. ).

 

MEDE IN VERBAND HIERMEE . . . IS HET BESCHIKKEN OVER

DE GESPREKSVERSLAGEN VAN DE BESPREKINGEN . . .

TUSSEN DE GGD EN DE . . . HOOFDEN VAN DE DIENSTEN . . .

BOUW- EN WONINGTOEZICHT . . .VAN DE STADSDELEN . . .

VAN GROOT BELANG .

ER ZOU IMMERS NIEMAND BIJ ZIJN GEBAAT . . .

ALS ER ONZEKERHEID ZOU BESTAAN . . . OVER EEN

OPTIMALE AANPASSING . . .

VAN WETENSCHAP . . . AAN POLITIEKE OPVATTINGEN . . .

MET BETREKKING TOT . . . HET ALGEMEEN BELANG . *

 

VOORZITTER

TENSLOTTE MAG IK NOG ONDER UW AANDACHT BRENGEN

DAT IN VERBAND BAND MET HETGEEN IK

ONDER PUNT N MOCHT VERMELDEN

IN HET KADER VAN ONZE WEBSITE EXPLOSIE . . .

VOOR ONS GEVOEL OOK

EEN GROTE VERANTWOORDELIJKHEID IS ONTSTAAN

ZOWEL TEGENOVER DE EUROPESE VOLKEREN

MAAR IN FEITE OP PLANETAIR NIVEAU

 

IN DIT VERBAND MAG IK BENADRUKKEN DAT

ONZE BELANGRIJKSTE RICHTLIJNEN BETREFFEN

 

PREVENTIE VAN PLANETAIRE COLLAPS . . . EN . . .

PREVENTIE VAN BOOSAARDIGE REPLICATIE

 

OFWEL MALIGNANT REPLICATION

 

BEIDE GEVAREN ZIJN NADRUKKELIJK BESCHREVEN

. . . IN DE GLOBAL MIND POLICY STATEMENT . . . ZIE YAHOO . . .

DEZE GEVAREN LIGGEN ALTIJD OP DE LOER . . .

MAAR IN SOMMIGE TIJDEN MEER . . . DAN IN ANDERE TIJDEN . . .

 

DANK U WEL VOORZITTER

IK HEB GEZEGD .

(W.G. J.P.KROL)

* In verband met spreektijd gebrek is gesproken tot ongeveer * (= ongeveer regel 215).

MEEST RELEVANTE VERBINDNG :

BEZWAARSCHRIFT 22 MAART 2005

BACK

INSPRAKEN LIJST

HET BO

THIS SPEECH HAS DIFFERENT LANGUAGES TO CHOOSE FROM :

flagukus.GIF (1555 bytes)      flagFRAN.gif (157 bytes)     flagGERM.gif (153 bytes)     flagspain.gif (593 bytes)      flagportbraz.gif (279 bytes)     flag-italy.GIF (165 bytes)      nlvlag.gif (898 bytes)

HOME