1   VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST 28 JUNI 2005
2
3   STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST - IN VERGADERING
4   BIJEEN OP DINSDAG AVOND 28 JUNI 2005 VANAF 19.30 UUR IN DE
5   RAADSZAAL OP KWAKERSTRAAT 3 TE AMSTERDAM .
6   INSPRAAK VAN JAN PETER KROL . INTERNET EMBARGO TOT WOENSDAG 29 JUNI 2005 1200 LOKALE TIJD .
7
8
                                                                                                                       flaguk.GIF (1206 bytes)  flagfrench.GIF (87 bytes)  flagG.GIF (76 bytes)  flagsp.GIF (860 bytes)  flagbras.GIF (151 bytes)  flag-it.GIF (114 bytes)  nlvlagO.GIF (839 bytes)  - COPYRIGHT J. P. KROL ę
9 
DANK U WEL VOORZITTER,
10
11 MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO .
12
13
IK MAG ONDER MEER GRAAG INSPREKEN MET BETREKKING TOT . . .
14
15
UW NOTA VAN BEANTWOORDING VAN DE ZIENSWIJZEN . . . OP HET
16 ONTWERP . . .
17
18
BESTEMMINGSPLAN OUD-WEST . . . GEDATEERD 17 MEI 2005 .
19
20
21
PUNT 1 : UW NOTA .
22
23
24
HIERIN OP BLADZIJDE ZEVEN . . . BIJ KROL :
25
26
HET GAAT HIER OM EEN ZIENSWIJZE DIE GEDEELD WORDT DOOR
27
28
29
DIVERSE DIRECT AANWONENDE MENSEN . IK KAN DIT
30 ONDERBOUWEN MET
31
32
DIVERSE . . . DOOR HEN TIJDIG . . . TER ZAKE ONDERTEKENDE
33
STUKKEN .
34
35
36
VERDER BEPERKT DIT ANTWOORD ZICH . . . TOT SLECHTS ╔╔N
37
PUNTJE . . . UIT ONZE
38
39
40
ZIENSWIJZE . . EN DIT ANTWOORD IS ONDER ANDERE . . .
41 OM DEZE REDENEN . . . VOLSTREKT ONVOLDOENDE .
42
43
VANDAAR DAT HET GESTELDE . . . IN DE BETREFFENDE
44
ZIENSWIJZE(EN) . . . EN DE SAMENHANGENDE HOORZITTING(EN) . . .
45
VOORALSNOG . . . INTEGRAAL VAN TOEPASSING . . .
46
MOETEN WORDEN GEACHT . . . EN ONDERDEEL ZULLEN VORMEN . . .
47
VAN VERVOLG ACTIVITEITEN .
48
49
50
WAT HET AANTAL AANWONENDEN BETREFT MAG IK U VERDER
51
VERWIJZEN NAAR HET DOOR MIJ . . . EERDER BESPROKEN . . .
52
ABUNAI MODEL . . . (REGEL 73 VAN MIJN VERSLAG IN UW NOTA) .
53
54
55
NAAR AANLEIDING VAN HET BOVENSTAANDE MAG IK . . . IN HET
56
ALGEMEEN BELANG . . .
57
58
UW AANDACHT VRAGEN VOOR EEN . . . BINNEN BEPAALDE . . .
59
VAGE . . . GRENZEN . . .
60
61
VOLSTREKT MENSELIJK VERSCHIJNSEL . . . NAMELIJK HET
62
VERSCHIJNSEL . . . VAN DE . . .
63
64
MENSELIJKE SUBJECTIVITEIT . . .
65
66
HIERAAN ZIJN ALLE MENSEN . . . EN DAAROM OOK HUN
67
ORGANISATIES . . .
68
69
EN HUN PRODUCTEN . . .
70
71
ZOALS ARTIKELEN . . . ADVERTENTIES . . . ZOEKMACHINES . . . EN
72
OOK VERSLAGEN EN NOTA’S . . . ONDERHEVIG . . .
73
74
75
76
77
ZIJ VECHTEN HUN VERSCHILLEN UIT . . . IN DE DAARVOOR
78
BESTEMDE ARENA’S . . .
79
80
. . . DIT IS EEN ZUIVER . . . VOORAL DEMOCRATISCH . . . PROCES . . .
81
82
83
UW UITERST SUBJECTIEVE . . . NOTA VAN BEANTWOORDING . . .
84
85
IS HIER EEN PRACHTIG VOORBEELD VAN . . .
86
87 EN U BEGRIJPT ZELF GELUKKIG HEEL GOED . . .
88
89
DAT DE STRIJD OVER DEZE NOTA . . .
90
91
NOG LANG NIET UITGEVOCHTEN IS . . .
92
93
94
OVERIGENS MOET IK . . . BINNEN DIT ZELFDE KADER . . . OOK
95
NOGMAALS NADRUKKELIJK . . .
96
97
VERMELDEN . . . DAT DE INTEGRALE OPNAME . . . VAN DE
98
VERSCHILLENDE INSPRAKEN . . .
99
100
IN DIE ZELFDE NOTA . . . UW OBJECTIVITEIT JUIST WEER
101
ONDERSTREEPT . . .
102
103
WAARDOOR HET GEHEEL . . . MISSCHIEN TOCH WEER IN
104
EVENWICHT IS . . .
105
106
ZO DOENDE . . .
107
108
109
IN DIT VERBAND MAG IK VERDER INGAAN OP . . .
110

111 REGEL 173 VAN MIJN INSPRAAK ZOALS OPGENOMEN IN
112
113
UW NOTA NAMELIJK DE WOORDEN DYNAMISCHE INTERACTIE .
114
115
116
DEZE TERM IS OMSCHREVEN IN DE BIJBEHORENDE TEKST WELKE IN
117
118
DE DIGITALE VERSIE VAN MIJN HUIDIGE INSPRAAK . . .
119
120
DIRECT KAN WORDEN OPGEROEPEN .
121
122
HARDE KOPIE╦N KUNNEN U NAGENOEG OP AFROEP WORDEN
123
TOEGEZONDEN.
124
125
126
BINNEN HET KADER VAN BESTEMMINGSPLANNEN . . . GAAN WIJ
127
128
HIER OP IN . . . BIJ
129
130
WAR OF THE SEARCH ROBOTS IN THE
131
MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM . . . ?
132
133
DETAILS :
134
EUROPEAN CONSTITUTION CRISES
135
EXTENDED SUMMARY
136
137
138
HET MAG U DUIDELIJK ZIJN VOORZITTER . . . DAT WIJ BINNEN HET
139
KADER VAN ONZE
140
141
PLANETAIRE BEDIENING . . . ZOALS TOEGELICHT OP . . .
142
143
REGELS 36 TOT 60 VAN MIJN INSPRAAK . . .
144
145
ZOALS OBJECTIEF WEERGEGEVEN . . . IN UW EERDER GENOEMDE
146
NOTA . . .
147
148
NIET VOORBIJ KUNNEN GAAN AAN . . .
149

150 DE EUROPESE GRONDWET CRISES . . .
151
152 EN HET DAARUIT BLIJKENDE VERSCHIL . . .
153 TUSSEN POLITIEKE BELANGEN . . . EN DE BELANGEN . . . VAN
154 GROTE GROEPEN BURGERS . . . ALTHANS ZOALS DIE BURGERS . . .
155 DE UITVOERING VAN DIE POLITIEKE BELANGEN . . .
156 MIN OF MEER DIRECT MOETEN ONDERGAAN .
157
158
159 BESTEMMINGSPLANNEN . . . EN DE DAARUIT VOLGENDE . . .
160
161 SLOOP- EN BOUW PROJECTEN . . . SPELEN DAARIN NU EENMAAL . . .
162
163 EEN DRAMATISCHE ROL .
164                                    *** WEGENS TIJD GEBREK TOT ONGEVEER HIER MOGEN INSPREKEN
165
166 DIT ZIEN WIJ NU OOK WEER IN DE . . .
167
168 TRAGISCHE EN DRAMATISCHE PROBLEMEN BIJ . . .
169
170 ONZE PALESTIJNSE BROEDERS . . . ONZE ISRA╦LISCHE BROEDERS . .
171
172 EN HUN POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS . . .
173
174 IN DE GAZA STROOK .
175
176
177 RECHTLIJNIGE BURGERS KUNNEN NU EENMAAL . . .
178
179 NIET DIRECT ALTIJD ALLES BEGRIJPEN . . .
180
181 MAAR ZIJ KUNNEN WEL DE VAAK . . . VERSCHRIKKELIJKE
182
183 GEVOLGEN VOELEN . . .
184
185 VAN WAT HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS . . .
186 VOOR HEN BESLUITEN . . .
187
188 DANK UW WEL VOORZITTER , IK HEB GEZEGD .
189
190 w.g. jan peter krol
191
192
193
BIJLAGE : LATEST UPDATES MET o.a.
194 LINKS : WAR OF THE SEARCH ROBOTS #
195 EUROPEAN CONSTITUTION CRISIS EXTENDED SUMMARY

BACK

DEZE INSPRAAK HEEFT VERSCHILLENDE VERTALINGEN OM UIT TE KIEZEN :
flagukus.GIF (1555 bytes)  
flagFRAN.gif (157 bytes)     flagGERM.gif (153 bytes)     flagspain.gif (593 bytes)      flagportbraz.gif (279 bytes)     flag-italy.GIF (165 bytes)      nlvlag.gif (898 bytes)

BIJLAGE STADSDEELRAAD 28 - 06 - 2005

LATEST UPDATES :
ON THIS PAGE WE WILL REGULARLY NOTIFY YOU OF THE LATEST CHANGES, CORRECTIONS, ADD-ON's AND NEW PAGES MADE ON THE WWW.GLOBALMIND.INFO WEBSITE.
WHEN ONLINE ALL   COLORED  LINKS   ARE CLICKABLE .

DATE PAGE TITLE PAGE URL DETAILS
15 JUNE 05 VERGADERING COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD-WEST - IN VERGADERING OP DINSDAGAVOND 14 JUNI 2005

Globalmind.info/inspraak14062005.html

SPEECH VOOR DE COMMISSIE VAN BOUWEN EN WONEN STADSDEEL OUD-WEST
BETREFFENDE NOTA VAN BEANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN INSPRAKEN
14 JUNI 2005
13 JUNE 05 WAR OF THE SEARCH ROBOTS IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM . . . ?

Globalmind.info/eu_constitution_crises.html

NEW PAGE / NEW TEXT

EUROPEAN CONSTITUTION CRISES.
EXTENDED SUMMARY

     arrowdown.gif (357 bytes)   Pages continue when online  arrowdown.gif (357 bytes)

13 JUNE 05 GLOBAL EXECUTIVE SUMMARIES :

QUALITIES AND QUANTITIES OF CHAOTIC STATES : CHAOTIC CRITICALITY IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM , PREDICTABILITY METHODS AND RISK ASSESSMENT

Globalmind.info/exec_sum_q_q_chaotic_states.html

ADDED LINK :

EXTENDED SUMMARY
(INCLUDING SOME RELEVANT LINKS).

 

 

07 JUNE 05 FRONTPAGE

Globalmind.info/index.html

UNDERSEA LABORATORIES PLACED IN GLOBAL MIND BIRD PICTURE ON FRONTPAGE 2005 (BOXES 4.3 4.4 & 4.5)
WITH LINKED  SCIENTIFIC TEXTS
30 MAY 05 GLOBAL EXECUTIVE SUMMARIES :

QUALITIES AND QUANTITIES OF CHAOTIC STATES : CHAOTIC CRITICALITY IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM , PREDICTABILITY METHODS AND RISK ASSESSMENT

Globalmind.info/exec_sum_q_q_chaotic_states.html

ADDED LINK :

TITLE WORD DEFINITIONS IN ORDER OF APPEARANCE
(including some relevant links) .

 

30 MAY 05 GLOBAL MIND COMMENT

Globalmind.info/gm_comment_referendum_2.html

NEW PAGE / NEW TEXT

GLOBAL MIND STAFF COMMENT ON DUTCH POLITICIANS
CAMPAIGN IN FAVOR OF EUROPEAN CONSTITUTION UNTIL
TODAY...
nlvlagO.GIF (839 bytes)

26 MAY 05 GLOBAL EXECUTIVE SUMMARIES :

QUALITIES AND QUANTITIES OF CHAOTIC STATES : CHAOTIC CRITICALITY IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM , PREDICTABILITY METHODS AND RISK ASSESSMENT

Globalmind.info/exec_sum_q_q_chaotic_states.html

NEW PAGE / NEW TEXT

QUALITIES AND QUANTITIES OF CHAOTIC STATES : CHAOTIC CRITICALITY IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM , PREDICTABILITY METHODS AND RISK ASSESSMENT

26 MAY 05 QUALITIES AND QUANTITIES OF CHAOTIC STATES : CHAOTIC CRITICALITY IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM , PREDICTABILITY METHODS AND RISK ASSESSMENT

Globalmind.info/definitions_q_q.html

NEW PAGE NEW TEXT

PROVISIONAL GLOBALMIND DEFINITION OF :
WORDS USED IN TEXT

26 MAY 05 FRONTPAGE

Globalmind.info/index.html

ADDED
TO SPECIALIZED ESSAYS ADVANCED LEVEL HYPERLINK qualities and quantities of chaotic states : chaotic criticality in the modified seventh quantum realm , predictability methods and risk assesment
20 MAY 05 EUTHANASIA UNDER GLOBALZATION

Globalmind.info/euthanasia_under_globalization.html

ADDED HYPERLINKS :
GlobalMind comment on action of Dutch Government and leading Dutch politicians promoting Yes on EU plebiscite in The Netherlands

Bookmarked :  United Nations address GlobalMind 2005 : Our human rights

20 MAY 05 GLOBALMIND COMMENT

Globalmind.info/gm_comment_referendum_eu.html

NEW PAGE :
GlobalMind comment on action of Dutch Government and leading Dutch politicians promoting Yes on EU plebiscite in The Netherlands.

BACK

HET BO

HOME