SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP 26 FEBRUARI 2002 OMSTREEKS 19:30.

inspr. J.P. Krol / BO Amsterdam


 

DANK U WEL VOORZITTER,

VANDAAG MAG IK BIJ U SPREKEN OVER AGENDA PUNT 14 :

DE VASTSTELLING VAN HET INSPRAAK TRAJECT

MET BETREKKING TOT ONDER ANDERE

DE SLOOP VAN HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT,

MET HET NADRUKKELIJK VERZOEK, MET DE STREKKING VAN HET

GESTELDE IN DEZE INSPRAAK, REKENING TE WILLEN HOUDEN.

 

UITDRUKKELIJK UITEINDELIJK BINNEN DIT KADER

BLIJVEND MAG IK EERST SPREKEN OVER

EEN VEEL ERNSTIGER ZAAK NAMELIJK HET FEIT

DAT DE OPKOMST VAN DE KIEZERS

BIJ ONDER ANDERE DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

BINNEN HET TIJDSBESTEK VAN ONGEVEER EEN GENERATIE

MET MEER DAN VOOR DE HELFT IS AFGENOMEN.

 

DIT BLIJKT UIT DE DESBETREFFENDE GRAFIEK

IN DE STAATS COURANT VAN 6 FEBRUARI JONGSTLEDEN.

 

DIT VERSCHIJNSEL IS DAAROM ZO ERNSTIG

OMDAT WIJ IETS VERGELIJKBAARS GEZIEN HEBBEN

IN DUITSLAND IN DE JAREN DERTIG.

 

NA DE TWEEDE WERELD OORLOG HEEFT HET VELEN

GESCHOKT DAT HET DUITSE VOLK DE VERSCHRIKKINGEN

VAN HET NAZI TIJDPERK HEEFT GETOLEREERD.

 

MAAR HET DUITSE VOLK WAS APATHISCH GEWORDEN.

 

DOOR GEKLEURDE MEDIALE BERICHTGEVING EN MISBRUIK

VAN HET BESTUURLIJK LIST-EN VERDICHTSEL RECHT

KONDEN ZIJ HET TOCH NIET MEER VOLGEN.

 

  

GEZIEN DE ZONET DOOR MIJ GENOEMDE DRAMATISCH

AFNEMENDE OPKOMST BIJ VERKIEZINGEN MOET DE VRAAG

WORDEN GESTELD OF DIT VERSCHIJNSEL ZICH NU BIJ HET

NEDERLANDSE VOLK EN MOGELIJK OOK BIJ ANDERE

VOLKEREN HERHAALD.

 

ZIJ KUNNEN DE POLITIEK TOCH NIET MEER VOLGEN.

KIJK MAAR NAAR HET

DEELRAAD BINNENSTAD REFERENDUM.

INSPREKEN HELPT TOCH NIET.

ENZOVOORT ENZOVOORT.

 

HET BESTUURLIJK LIST- EN VERDICHTSEL RECHT IS IN

DEMOCRATIE╦N WAARSCHIJNLIJK EEN ONMISBAAR

MECHANISME MAAR HET BETEKENT TEVENS DE

ONDERGANG VAN DE DEMOCRATIE

ALS HET DE VOLKEREN DUF MAAKT.

 

EN ALS DAARDOOR NIET GOED MEER

WORDT GECONTROLEERD

DOOR DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

EN DAT ZIJN OOK DE COALITIE PARTNERS

  

EN ALS DEZE CONTROLE NIET VOLDOENDE IS

OF OM ANDERE REDENEN

DAN UITEINDELIJK DOOR DE BURGERS ZELF.

 

DEZE VOORTDURENDE NAUWGEZETTE CONTROLE

IS EEN BURGER PLICHT

 

MEN ZOU ZELFS KUNNEN STELLEN

DAT NALATIGHEID HIERIN NEERKOMT OP

HET UITLOKKEN VAN MISDRIJF

ONDER ANDERE BIJ BESTUURDERS

ALS ER GROTE BELANGEN OP HET SPEL STAAN.

 

WIJ DENKEN IN DIT VERBAND EVEN AAN DE GROOTSTE

FRAUDE ZAAK IN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS ,

OOK IN DE BOUW, VAN ZEER RECENTE DATUM

EN U WAARSCHIJNLIJK ALLEN BEKEND.

 

MAAR BESTUURDERS ZIJN OOK MENSEN.

DAT IS HUN RECHT.

ZIJ HEBBEN ER DAAROM OOK RECHT OP VOORTDUREND

NAUWGEZET TE WORDEN GECONTROLEERD

 

MAAR IN FEITE IS HET ONNOZEL TE VERWACHTEN

DAT ZIJ HIER ZELF SERIEUS AAN MEE WERKEN.

 

DAAR MOETEN CONTROLERENDE ORGANEN EN BURGERS

BEGRIP VOOR HEBBEN

OM DAARNA, ZO LANG MOGELIJK,

LIEFST MET EEN GULLE LACH,

VOLLEDIG DOOR ONJUISTHEDEN HEEN TE PRIKKEN.

EN DAN NU BINNEN DIT ZELFDE KADER DE

BESTUURSPLANNEN VOOR HET

JAN SWAMMERDAM INSTITUUT.

 

WIJ HEBBEN OVER DE INFORMATIEVERSTREKKING

VAN BESTUURSZIJDE OVER DIT ONDERWERP

NADRUKKELIJK ONS STANDPUNT MOGEN NEERLEGGEN

IN ONZE VORIGE INSPRAAK WAARVAN HET VERSLAG

NU TER GOEDKEURING VOOR U LIGT.

 

 

WIJ HEBBEN GEDETAILLEERD NAAR VORIGE

INSPRAKEN MOGEN VERWIJZEN WAARBIJ WIJ

MET NAME HEBBEN GESPROKEN OVER

 

TEN EERSTE :

DE PLICHT VAN DE RAAD OP GROND VAN DE RECENTSTE

GEGEVENS EEN INVENTARISATIE TE EISEN VAN

HET OBJECTIEVE ONDERZOEK NAAR

DE GEVOLGEN VAN BOUW OVERLAST

VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

 

TEN TWEEDE :

DE SUBJECTIEVE WEERGAVE VAN DE GEVOERDE

INSPRAKEN EN RONDE TAFEL GESPREKKEN

ZODAT DEZE OP HOOFDPUNTEN VOORNAMELIJK

BELEIDSONDERSTEUNEND WERDEN

 

TEN DERDE :

PROCEDURE FOUTEN BIJ RONDE TAFEL GESPREKKEN

EN HOORZITTING.

HET BOVENSTAANDE NOG ONVERLET LATEND

HET GESTELDE DOOR HET COMIT╔ TOT BEHOUD

VAN HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT IN HUN

INSPRAAK VAN 29 JANUARI JONGSTLEDEN.

 

WIJ HEBBEN ER TOT OP ZEKERE HOOGTE

HEEL VEEL BEGRIP VOOR DAT DEZE FOUTEN,

ALLEMAAL IN HET VOORDEEL

VAN DE BESTUURLIJKE PLANVORMING,

SYSTEMATISCH ZIJN GEMAAKT.

 

DIT IS IMMERS, TOT OP ZEKERE HOOGTE,

HET WEZEN VAN HET

BESTUURLIJK LIST- EN VERDICHTSEL RECHT.

 

MAAR HET IS OOK ZO DAT WIJ IN DIT VERBAND

DRINGEND WILLEN VERWIJZEN NAAR

WAT WIJ HIERBOVEN IN DEZE INSPRAAK

MOCHTEN VERWOORDEN OVER DE DRAMATISCH

AFNEMENDE OPKOMST BIJ VERKIEZINGEN EN DE

RAMPZALIGE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE DEMOCRATIE.

 

VOORZITTER,

HET IS MISSCHIEN NIET ZO DAT WIJ OP BUURT EN

DEELRAAD NIVEAU DE LOOP VAN DE GESCHIEDENIS

DRAMATISCH KUNNEN BE¤NVLOEDEN

 

MAAR HET IS WEL ZO DAT DE LOOP VAN DE GESCHIEDENIS

OOK WORDT BEPAALD DOOR EEN AANEENSCHAKELING VAN

VELE VELE KLEINE GEBEURTENISSEN EN MECHANISMEN

GEDURENDE EEN LANGE TIJD.

 

HET IS OM DEZE REDEN EN MET VERWIJZING NAAR HET

BOVENSTAANDE DAT WIJ AAN DE RAAD MET GROTE KLEM

MOETEN VRAGEN:

 

WAT HEBT U NU PRECIES MET DE VOORGAANDE INSPRAKEN

EN GEGEVENS, MET NAME OVER HET

JAN SWAMMERDAM INSTITUUT, GEDAAN?

 

EN ALS DAT NIET ZO HEEL ERG VEEL IS,

WAT GAAT U DAAR DAN NOG AAN DOEN?

 

VOORZITTER IK NEEM IN DANK AFSCHEID VAN U

BIJ MOGELIJK UW LAATSTE VOORZITTERSCHAP

VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST.

( w.g. J. P. Krol )


TERUG NAAR INSPRAKEN