SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP 23 SEPTEMBER 2003 OMSTREEKS 19:45. INTERNET EMBARGO TOT 24 SEPTEMBER 2003 12:00 UUR

Spreker :  J. P. Krol / BO Amsterdam


DANK U WEL VOORZITTER

Mijn naam is Jan Peter Krol, van het BO .

Ik mag inspreken op agenda punten 11 (RVO-SDR) en 12 (verordening RC) .

Ik beperk mij tot artikel 21 in beide .

 

Ik kan mij voorstellen dat de inspraak procedure voor burgers veranderd moet worden .

Maar, in feite ontnemen de voorgestelde veranderingen de burger het inspreekrecht bij vergaderingen van enige betekenis .

Het inspreken kan uiteindelijk volledig worden beperkt tot hoorzittingen .

Mijn ervaring is dat hoorzittingen niets voorstellen .

Ik heb dit reeds meerdere malen uitvoerig mogen uitleggen en ik zal het bovenstaande nogmaals zo spoedig mogelijk per raadsadres uitgebreid toelichten .

Er is voor zover mij bekend ook helemaal geen RVO voor hoorzittingen .

Dit is in ieder geval niet bij het verslag gevoegd zodat over de voorgestelde veranderingen in artikel 21 al helemaal niets zinnigs te zeggen valt .

In deze vorm zouden de voorgestelde veranderingen daarom de ernstigste aanslag op de democratie kunnen zijn die ik tot nu toe heb meegemaakt .

En dan onder de wet bedoeld om bestuur en burger dichter bij elkaar te brengen .

Deze aanslag op de democratie zou misschien kunnen worden gecompenseerd door het nog meer serieus nemen van raadsadressen van burgers met een verordening op raadsadressen .

Bij het "overzicht ingekomen stukken" zou bij "onderwerp" een wederzijds "bindende samenvatting"

kunnen komen van "25 woorden" (Dat is 2 raadsverslag regels) .

Deze moet de werkelijke strekking van het raadsadres weergeven .

De raadsadres schrijver moet zich met zijn "bindende samenvatting" vast leggen en de verslag maker moet deze opnemen .

Hiermee wordt bereikt dat de raad werkelijk kennis kan hebben genomen van de strekking van het raadsadres zoals door de schrijver bedoeld .

De raadsleden zijn dan ook feitelijk en individueel verantwoordelijk voor hameren .

De schrijver kan dit controleren omdat hij de stukken tijdig kan krijgen. Als er een wederzijds bindende sluitingsdatum voor inbreng en opname bij de volgende raadsvergadering is genoemd .


TERUG NAAR INSPRAKEN