Inspraak j.p.krol (vh BO) bij de vergadering van de stadsdeelraad Amsterdam Oud-West op 14 november 2000 in de raadszaal, kwakerstraat 3.

***********************************************************************************************

TERUG NAAR INSPRAKEN

 VOORZITTER, LEDEN VAN DE DEELRAAD VAN AMSTERDAM - OUD-WEST.

 

VANDAAG MAG IK BIJ U SPREKEN OVER GEVOLGEN VAN BOUWGEWELD VOOR DE VOLKSGEZONDHEID.

HIERBIJ MAG IK DE BEWIJSLAST VRAAG STELLEN.

 

MET NAME MAG IK INGAAN OP HET EFFECT VAN SLAAPSTOORNISSEN OP DE LEVENSDUUR EN VERDER

OP DE SAMENHANG TUSSEN . . . MET NAME . . . WEG OPBREKINGEN ...AGRESSIE ... EN GEWELD...

 

VOOR U LIGT MOGELIJK HET DEELRAAD VERSLAG VAN 3 OKTOBER TWEEDUIZEND .

HIER HEB IK IN VERBAND MET DEZE PROBLEMEN ONDER ANDERE MOGEN SPREKEN . . . OVER

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWEN.

 

WELNU.

 

DAN EERST DE LEVENSDUUR . . .

 

EEN VEEL VOORKOMEND PROBLEEM VOORAL BIJ OUDEREN MAAR OOK BIJ VEEL ANDERE MENSEN ...GAAT OVER

 

DOORSLAAP STOORNISSEN.

MENSEN WORDEN DAN S’ NACHTS . . .NA EEN PAAR UUR WAKKER EN BLIJVEN DAARNA GERUIME TIJD HELDER.

DAARNA KUNNEN ZIJ WEER EEN PAAR UUR SLAPEN EN ZO VOORT.

TWEE UUR OP, TWEE UUR AF BIJ WACHTLOPEN OP SCHEPEN HANGT MOGELIJK MET DIT BASIS RITME SAMEN.

NATUURLIJK ZIJN ER MIDDELEN TEGEN DOORSLAAPSTOORNISSEN MAAR DEZE VEROORZAKEN GEWENNING.

BOVENDIEN WORDT ER OP BEZUINIGD.

ALS MEN DAN OVERDAG . . .ALS HET ECHT NODIG IS ...NIET EVEN SLAPEN KAN . . .BIJVOORBEELD DOOR HET BOUWGEWELD ...DAN KOMT MEN NOOIT TOE . . .AAN VOLDOENDE SLAAP.

DE HERSENEN KUNNEN ZICH DAN NIET VOLDOENDE HERSTELLEN VAN DE WAAKTOESTAND. DIT LEIDT DAN MEESTAL TOT ONTREGELINGEN.

BIJVOORBEELD VAN HET HELDERE DENKEN MAAR OOK VAN ANDERE PROCESSEN IN HET LICHAAM ... DIE DOOR DE HERSENEN WORDEN AANGESTUURD...

HET IS VRIJWEL ZEKER DAT DIT BIJ ENIGSZINS LANGDURIGE BLOOTSTELLING EEN ERNSTIG EFFECT OP DE LEVENSDUUR KAN HEBBEN.

  

EEN ANDER BEKEND GEGEVEN IS HET VERBAND TUSSEN FRUSTRATIE . . . AGRESSIE . . . EN GEWELD.

FRUSTRATIE ONTSTAAT . . . PER DEFINITIE . . . WANNEER DE WEG . . . NAAR EEN DOEL . . . WORDT GEBLOKKEERD .

OPGEBROKEN WEGEN . . . NAAR EEN DOEL . . . . . . EN RESULTERENDE OPSTOPPINGEN . . .ZIJN DUS . . . PER DEFINITIE . . . BRONNEN VAN

FRUSTRATIE EN DUS ... LOGISCH DEDUCEREND ... BRONNEN VAN AGRESSIE . . .EN VAN GEWELD.

 

VEEL OPGEBROKEN WEGEN ... ZIJN DUS BROEDPLAATSEN VAN VEEL AGRESSIE EN GEWELD ...

WANT HET IS OOK BEKEND . . . DAT AGRESSIE VAAK ... WORDT OPGEPOT ...

VEEL MENSEN HEBBEN . . . GELUKKIG GELEERD . . . ZICH TE BEHEERSEN...

 

WEGENS TIJDSLIMIET VERDER GEGAAN MET SAMENVATTING VAN INGESPROKEN TEKST   (KLIK HIER VOOR DE SAMENVATTING!).

 

MAAR . . . DE KRUIK GAAT ZO LANG TE WATER... TOT DEZE BREEKT . . .

EN DAN LEZEN WIJ WEER . . .. . . OVER EEN UITBARSTING . . . . . . VAN ZINLOOS GEWELD ... OF STRESS GERELATEERDE ZIEKTEN ...

MAAR ZINLOOS GEWELD . . .BESTAAT GEWOON NIET ...

DAAR ZOU HET ORGANISME ZICH REFLEXMATIG TEGEN VERZETTEN . . .

WANT ZINLOOS GEWELD IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE . . .

DIT IS EEN VAN DE MEEST ELEMENTAIRE ORDENINGSPRINCIPES IN DE NATUUR . . .

ER IS DUS ALTIJD EEN REDEN VOOR GEWELD . . . AL IS DEZE REDEN NIET ALTIJD DIRECT DUIDELIJK . . .

 

ZINLOOS GEWELD . . . IS EEN . . . INDOCTRINATIE SPINSEL . . .

 

HET IS BELANGRIJK DAAR BIJ STIL TE STAAN . . . ALS WIJ . . . EINDELOOS JEREMI╦REN OVER ZINLOOS GEWELD ... EN ALS WIJ

STEEDS WEER DIE BURGER . . . DIE JONGEREN . . . BESCHULDIGEN VAN ZINLOOS GEWELD...

VOOR AL DIE DRUPPELTJES FRUSTRATIE. . . . . . IN DIE BREKENDE WATER KRUIK . . . ZIJN WE MET Z’ ALLEN VERANTWOORDELIJK . . .

MAAR SOMMIGEN MEER DAN ANDEREN ...

WIST U DAT ... ? BEGRIJPT U WAT IK BEDOEL . . . ?

WIJ MOETEN STILSTAAN BIJ HET WERK AAN DE WEG MAAR OOK WEL EENS BIJ ANDERE DINGEN...

 

NATUURLIJK ZIJN VELEN VAN ONS OOK VAAK TROTS OP DE NIEUWBOUW EN BEGRIJPEN WIJ OOK TOT OP ZEKERE HOOGTE HET BELANG VOOR DE ECONOMIE.

MAAR SAMENVATTEND, CONCLUDEREND EN VOOR ZOVER NODIG TOEVOEGEND MOGEN WIJ NIETTEMIN BESLUITEN ALS VOLGT:

WIJ ZIJN VAN MENING DAT BOUWGEWELD EN WERKEN AAN DE WEG KAN LEIDEN TOT VERKORTING VAN DE LEVENSDUUR EN HET IN DE HAND WERKEN VAN AGRESSIE EN GEWELD.

WIJ ZIJN VAN MENING DAT ONDERZOEK NAAR DEZE VERBANDEN DRINGEN NOODZAKELIJK IS EN TOT DE EERSTE TAKEN VAN DE OVERHEID BEHOORT.

WIJ ZIJN VAN MENING DAT DE BEWIJSLAST VOOR HET NIET BESTAAN VAN DEZE VERBANDEN BIJ DE OPDRACHTGEVER EN UITVOERDER DIENT TE LIGGEN.

WIJ ZULLEN OP KORTE TERMIJN VRAGEN AAN DE RAAD STELLEN MET BETREKKING TOT HET BOVENSTAANDE.

 

DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD.

 

 

NB.

HET VOLGENDE VERZOEK OM CORRECTIE OP HET DEELRAADSVERGADERING VERSLAG VAN 3 OKTOBER 2000 IS AAN DE VOORZITTER OVERHANDIGD.

Bij inspraak Krol Tweede alinea regels 2 en 3

IN PLAATS VAN DE ZIN "DAAROM VRAAGT HIJ DE RAAD TE BEZIEN ..." ((ETC.))

 

"DAAROM MEENT HIJ DAT NADER MOET WORDEN BEZIEN OF HET SPvE VAN DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 OPNIEUW IN DE CvA BEKEKEN MOET WORDEN EN OF DAAR STAPPEN VOOR MOETEN WORDEN ONDERNOMEN."

------

(( dit is conform de ingesproken tekst))

TERUG NAAR INSPRAKEN