INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES BOUW, WONEN & STADSVERNIEUWING SDR OUD-WEST AMSTERDAM
12 MAART 2001

************************************************************************************

TERUG NAAR INSPRAKEN

( WEGENS DRINGEND PERSOONLIJKE REDENEN NIET ZELF INGESPROKEN, MAAR OVERHANDIGT AAN DE VOORZTTER, OPDAT HIJ DE CORRECTIES KAN INSPREKEN TIJDENS BEHANDELING VAN DESBETREFFENDE PUNT)

AAN DE VOORZITTER

VAN DE VERGADERING VAN DE CvA BOUW, WONEN EN STADSVERNIEUWING AMSTERDAM OUD WEST VAN 12 MAART 2001

AMSTERDAM, 12 MAART 2001

VOORZITTER,

MET BETREKKING TOT HET VERSLAG VAN DE CvA BOUW, WONEN EN STADSVERNIEUWING OW VERGADERING VAN 16 JANUARI 2001 VERZOEKEN WIJ U MET GEPASTE EERBIED ALS VOLGT :

OP TE WILLEN DOEN NEMEN IN HET VERSLAG VAN DE CvA B, W & S VERGADERING

VAN 12 MAART 2001, TER ZAKE VAN AGENDA PUNT

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  (3. NAAR AANLEIDING VAN VERSLAGEN)

IN HET NAVOLGENDE, DE VERGROTE, DIK-GEDRUKT EN ONDERSTREEPTE CIJFERS, LETTERS EN WOORDEN TE WILLEN DOEN INVOEGEN :

VOORZITTER DEELT MEE DAT DHR KROL IN HET VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES B, W & S VAN STADSDEEL OUD-WEST VAN 16 JANUARI 2001 DE VOLGENDE WIJZIGING DOORGEVOERD WIL ZIEN: DE PASSAGE A EN DHR KROL VOOR AGENDAPUNT 1 OMDAT HIJ BEZWAAR MAAKT TEGEN DE

ONMOGELIJKHEID

VOOR INSPREKEN IN DE TWEEDE TERMIJN BIJ HET BESTEMMINGSPLAN. HIJ STELT VOOR VAST TE HOUDEN AAN DE PROCEDURE EN INSPREKEN

 

VOOR INSPREKERS IN TWEEDE TERMIJN DUS

TOE TE STAAN.

 

DE BETREFFENDE INSPRAAK IS TE VINDEN OP DE INTERNET HOMEPAGE VAN HET BETROKKENEN OVERLEG www1.tip.nl/~t153789

VERTROUWEND OP UW MEDEWERKING, VOORZITTER, VERBLIJVEN WIJ, IN DANK EN HOOGACHTEND,

JAN PETER KROL

(NAMENS HET BO).

 

BIJLAGE: INSPRAAK J P KROL BIJ DE COMMISSIE VAN ADVIES BOUW, WONEN EN STADSVERNIEUWING VERGADERING D.D. 16 JANUARI 2001.

KOPIE: DHR. NOTULEUR

TERUG NAAR INSPRAKEN


                        VERSLAG VAN DE VERGADERING CvA B, W & S OUD WEST AMSTERDAM

verslag160101.JPG (258246 bytes)

TERUG NAAR INSPRAKEN