VERGADERING COM. VSRG BOEKMANZAAL STADHUIS AMSTEL 1. 290801 V.A. 13:00

spreker; Jan Peter Krol / Betrokkenen overleg sloop en bouw Amsterdam.

Gesproken tekst geldt.                                                               TERUG NAAR INSPRAKEN

DANK U WEL VOORZITTER,

WETHOUDERS.... LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM.... EN VELE ANDERE ZEER GEACHTE AANWEZIGEN.

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL..... VAN HET BO..... ONZE BURGER OVERLEG GROEP..... MISSCHIEN KENT U MIJ NOG.

MIJN INSPRAAK VANDAAG .....IS EEN VERTALING..... VAN DE OORSPRONKELIJK .....ENGELSTALIGE .....WERELD WIJD WEB VERSIE .....WELKE VIA ONZE HOME PAGE..... EN HAAR ZOEKMACHINES .....VOOR DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP WORDT GEBRACHT.

OP DEZE MANIER..... WORDT DEZE EEN ONDERDEEL.... VAN EEN NETWERK..... VAN VERGELIJKBARE..... EN SAMENHANGENDE .....DOCUMENTEN .....BEDOELD..... OM DE MOGELIJKHEDEN..... TE LATEN ZIEN..... VOOR..... WETTIGE....EN GEWELDLOZE....

....BURGER BETROKKENHEID.....BIJ BESTUURLIJKE BESLUITVORMING..... IN DE GEEST VAN.....

DE DEMOCRATIE ONDER GLOBALISERING.

WIJ VINDEN.... DAT HET MOGELIJK TOT STAND KOMEN.... VAN EEN MAMMOET GEBOUW.... OF BOUWCOMPLEX....MET NAME.... VOOR DE GEESTESWETENSCHAPPEN.... VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.... MET DE DAARBIJ HORENDE MASSALE SLOOP- EN BOUW ACTIVITEIT..... IN HET DRUKST BEVOLKTE DEEL VAN ONZE STAD..... DEZE AANDACHT VERDIENT.

ZO=N GEBOUW..... MOET TENSLOTTE..... OOK EEN BAKEN ZIJN..... VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES.....OM TE LATEN ZIEN..... HOE DE BURGERS VAN AMSTERDAM..... EN HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS..... DIE HUN BELANGEN IMMERS BEHARTIGEN..... IN HET BEGIN VAN HET DERDE MILLENNIUM..... HET NIEUW TIJDPERK.... OMGINGEN MET DE DEMOCRATIE..... OMGINGEN MET ZO=N PROJECT.

OOK ALS HET ALLEEN MAAR EEN DROOM BLIJFT.....

OVER PAPIEREN MODELLEN.....

OF MISCHIEN JUIST DAN.

 

 

VOORZITTER,

GEZIEN DE KORTE SPREEKTIJD.... MOET IK BEGINNEN.... MET HET BELANGRIJKSTE..... HETGEEN IK DAN VERVOLGENS..... ZOVEEL MOGELIJK ZAL TOELICHTEN.

WELNU.

VOOR ZOVER MOGELIJK..... REKENING HOUDEND..... MET AL HETGEEN WIJ..... IN DE TOELICHTING NOG MOGEN VERMELDEN..... STELLEN WIJ VOOR.... DAT U HET VOLGENDE PUNT..... ZEVEN..... TOEVOEGT..... AAN HET..... DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM..... VOORGESTELDE.....BESLUIT..... OP DE LAATSTE BLADZIJDE..... VAN DE

CONCEPT RAADSVOORDRACHT..... INZAKE DE..... UITGANGSPUNTEN..... VOOR DE.....

ONTWIKKELING VAN HET BINNEN GASTHUIS TERREIN .

NA.....BESLUIT.... I II III IV V VI

TOEVOEGEN...... ALTHANS MET WOORDEN VAN GELIJKE STREKKING.....

ALDUS :

VII. ..... DE BESLUITEN ONDER.....I TOT EN MET VI .....

ZULLEN ZIJN ONDERWORPEN..... AAN DE VEREISTEN ONDER VII.

DEZE HOUDEN IN.....DAT IEDER MOGELIJK GEVOLG..... VAN BELANGRIJKE BETEKENIS..... HETGEEN OP....

VOORZIENBARE WIJZE..... KAN VOORTVLOEIEN.....UIT GENOEMDE BESLUITEN.....I T/M VI.....

VOORDIEN.... ZAL ZIJN ONDERWORPEN..... AAN

OVERLEG..... MET ALLE DAARBIJ BETROKKEN PARTIJEN....

EN DAT....INDIEN DOOR HEN VERWORVEN RECHTEN.....

HIERDOOR ....OP VOORZIENBARE WIJZE..... ZULLEN WORDEN AANGETAST....

DAAROVER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST..... MET DE BETROKKENEN ZAL BESTAAN.....

VOOR ZOVER DIT.... IN ALLE REDELIJKHEID.... MOGELIJK MOET WORDEN GEACHT.

BIJ VERWORVEN RECHTEN..... ZAL HIER BIJ..... MET NAME .....DIENEN TE WORDEN GELET OP:

HET RECHT OP EEN LEEFBAAR MILIEU...... WAAR GEEN LAWAAI GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT.....

.....EN HET HUUR RECHT .....

#

VOORZITTER IK MAG NADER TOELICHTEN....

HET LEEFBAAR MILIEU.

HIERVOOR MAG IK... TERZAKE VAN GELUIDSOVERLAST... ENKELE PUNTEN SAMENVATTEN..... UIT DE JULI 2001 PUBLICATIE ......VAN DE NEDERLANDSE STICHTING GELUIDSHINDER....WELKE ONDER HAAR COMITÉ VAN AANBEVELING VELE BELANGRIJKE...

BURGERS....POLITICI .....WETENSCHAPPELIJKE.... EN BESTUURSFUNCTIONARISSEN TELT.....WAARONDER DE VOORMALIG DIRECTEUR VAN DE AMSTERDAMSE MILIEU DIENST.....

IK MAG SAMENVATTEN.....

MET BETREKKING TOT MILIEU VERVUILING DOOR LAWAAI......MOETEN WIJ BENADRUKKEN..... DAT DIT EEN VAN DE WEINIGE..... MILIEU VERVUILERS IS..... MET BEWEZEN SCHADELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID....

DEZE SCHADE BETREFT ONDERMEER....HARTZIEKTEN....

HOGE BLOEDDRUK....GEHOORSCHADE....

SLAAPSTOORNISSEN...LEERPROBLEMEN BIJ KINDEREN....

ETCETERA ...ETCETERA......

 

DAN HET HUURRECHT

MEER DAN 80 PROCENT.... VAN DE AMSTERDAMSE KIEZERSHUISHOUDENS.... BESTAAT UIT HUURDERS.....

IN TOENEMENDE MATE..... BEGINT BIJ VELE VAN HEN.... HET BESEF TE GROEIEN..... DAT ZIJ ER NIET MEER... ZEKER VAN KUNNEN ZIJN.... HOE LANG ZIJ NOG.... IN HUN WONING..... KUNNEN BLIJVEN WONEN

 

DOOR DE GESTEGEN GRONDPRIJZEN.... WAARSCHIJNLIJK ALS GEVOLG VAN DE GLOBALISERING..... EN DE GIGANTISCHE SUBSIDIES..... DIE VRIJKOMEN BIJ BOUWPROJECTEN.... ZIJN GROTE BELANGEN CONFLICTEN ONTSTAAN......WAAR ZIJ HET SLACHTOFFER VAN DREIGEN TE WORDEN.

DE PROBLEMEN .....OP HET BINNEN GASTHUIS TERREIN.... ZIJN HIER EEN VOORBEELD VAN.

DE STRIJD LIJKT HIER ....VOOR EEN DEEL .....TE ZIJN GEWONNEN MAAR..... VRAAG NIET WAT VOOR.... GIGANTISCHE INZET..... HIER VOOR NODIG WAS.

 

BURGERS HEBBEN.... IN HET ALGEMEEN.... GEEN TIJD... OM ZO VEEL AANDACHT..... TE MOETEN BESTEDEN.... AAN HET WAARBORGEN..... VAN HUN MEEST ELEMENTAIRE RECHTEN......

DAN ZOU DE SAMENLEVING..... VOLLEDIG WORDEN ONTWRICHT....

DAAROM HEBBEN ZIJ HIER..... HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS VOOR.

WIJ DIENEN OOK TE BEDENKEN... DAT HUURDERS .....DOOR HUN HUUR EN GEWOONTERECHT..... MINSTENS NET ZO VEEL RECHT HEBBEN .....OP BAAT BIJ GESTEGEN GROND PRIJZEN.....ALS EIGENAREN EN GEMEENTEN.....EN DAT DE BOUWSUBSIDIES.....VEELAL UITEINDELIJK..... MET HUN..... BELASTINGGELD WORDEN BETAALD.

DANK U WEL VOORZITTEER.... IK HEB GEZEGD.

(wg Jan peter krol)

______________________________________________________

Bovenstaande tekst werd in zijn geheel overhandigd aan de aanwezige wethouders en raadsleden van de gemeenteraad van amsterdam (gesproken tot spreektijd limiet van 3 minuten #).
______________________________________________________

TERUG NAAR INSPRAKEN