SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP 28 OKTOBER 2003

Spreker :  J. P. Krol


Dank u wel voorzitter .

 

Mijn naam is jan peter krol .

Ik mag inspreken met betrekking tot het

verslag van 23 September 2003 .

 

Hierin verzoek ik enkele veranderingen

en wel als volgt :

 

Dhr Krol (inspr 2) wil na r46

toegevoegd zien de zin :

 

De raadsadres schrijver moet zich

met zijn bindende samenvatting vastleggen

en de verslagmaker moet deze opnemen .

 

Verder op r49 woord 1 (=kunnen):

moet staan : zijn

 

op r49 woord 7 (=verantwoordelijkheid) moet staan :

verantwoordelijk

 

Verder op r49 woord 8 (=nemen) :

woord 8 weglaten

 

Verder op r51 na woord 5 (=krijgt)

toevoegen de zin :

 

als gevolg van bindende sluitingsdatum

voor inbreng en opname in verslag .

 

Voorzitter, de zojuist genoemde zinnen

staan min of meer letterlijk in mijn inspraak .

 

Ik mag in dit verband nog benadrukken,

dat het hier gaat, om de

in mijn inspraak vermelde, mogelijke compensaties

voor veranderingen in de inspraak procedure.

 

Deze door mij vermelde mogelijke compensaties,

moeten dan natuurlijk wel,

precies zoals door mij vermeld,

althans in formuleringen

met precies gelijke strekking,

in het verslag komen .

 

Andere formuleringen kan ik natuurlijk niet,

zonder meer, als compensaties zien

voor het opofferen van de bestaande rechten, zoals

bedoeld in mijn inspraak van 23 september 2003.

 

Overigens meen ik, dat de door mij

in mijn inspraak van 23 september j. l.

genoemde suggesties, betreffende raadsadressen,

evenzeer van toepassing zijn,

als de inspraak procedure niet zou worden veranderd .

 

Tenslotte mag ik nog melden,

dat het door mij bij mijn inspraak

toegezegde raadsadres, met bindende samenvatting,

op 16 oktober verzonden is .

 

Het staat op het internet, onder de

U R L www.globalmind.info/ra2sdrow.html .

DANK U WEL VOORZITTER .

( W.G. J. P. KROL )

 

N.B.! DE IN HET BOVENSTAANDE VET GEDRUKTE WOORDEN WERDEN MET NADRUK UITGESPROKEN, MAAR STONDEN NIET VET GEDRUKT IN DE AAN DE NOTULEUR OVERHANDIGDE INSPRAAK .


BACK