INSPRAAK J. P. KROL D.D. 17 MEI 04 - 19:30. RAADSZAAL KWAKERSTRAAT 3 AMSTERDAM

flaguk.GIF (1206 bytes)  flagfrench.GIF (87 bytes)  flagG.GIF (76 bytes)  flagsp.GIF (860 bytes)  flagbras.GIF (151 bytes)  flag-it.GIF (114 bytes)  nlvlagO.GIF (839 bytes)

DANK U WEL VOORZITTER,

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO.

IN DE BRIEF VAN 10 MEI 2002 VAN PFH WEVERS MET ONDERWERP INSPRAAK

BESTEMMINGSPLAN OUD-WEST GRAAG UW AANDACHT VOOR DE VOLGENDE PUNTEN.

 

TER INLEIDING.

GESTELD WORDT DAT DE SCHRIFTELIJKE INSPRAAK REACTIE VANDAAG 17 MEI 2004

MONDELING KAN WORDEN TOEGELICHT.

MAAR DE SCHRIFTELIJKE INSPRAAK REACTIE KAN TOT EN MET 9 JUNI 2004 WORDEN INGEDIEND.

 

WIJ MOGEN ER DUS VAN UITGAAN DAT DE SCHRIFTELIJKE INSPRAAK REACTIE OOK TOT

EN MET 9 JUNI 2004 KAN WORDEN TOEGELICHT.

 

INMIDDELS MELDDE EEN VAN ONZE BETROKKENEN WELKE VANDAAG OP DE

KWAKERSTRAAT 3 WAS, DAT ER IN NU DE HAL EEN MEDEDELING HING WAARIN DEZE

MOGELIJKHEID TOT INSPREKEN IS VERMELD.

 

WIJ ZULLEN ONZE SCHRIFTELIJKE INSPRAAK REACTIE DAN OOK VRIJWEL ZEKER NOG

VERDER NADER MONDELING TOELICHTEN .

OM U ZOVEEL MOGELIJK BEHULPZAAM TE ZIJN TOCH OOK NU VAST ENKELE PUNTEN.

 

PUNT 1.

WIJ ZULLEN MET NAME DIEPER IN MOGEN GAAN OP HETGEEN WIJ BIJ VORIGE

INSPRAKEN OVER HET ZELFDE ONDERWERP HEBBEN BESPROKEN.

 

WIJ ZULLEN DAN GRAAG WILLEN WETEN OF DEZE ENIGE ZIN HEBBEN GEHAD.

 

MET NAME ZIJN WIJ GEINTERESSEERD IN WAT WIJ HEBBEN GEZEGD OVER DE

NOODZAAK VAN EEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HOORZITTINGEN.

WIJ VINDEN DAT HIERIN ONDER ANDERE MOET WORDEN VASTGELEGD WIE PRECIES

DE SPREKERS ZIJN.

 

HET MOET DUIDELIJK ZIJN WAT DE MATE VAN BETROKKENHEID IS BIJ HET PUNT

WAAROVER WORDT GESPROKEN.

 

OOK MOETEN DE SPREKERS DE MOGELIJKHEID HEBBEN DE VERSLAGEN GOED TE KEUREN

WAARIN HUN INSPRAAK WORDT VERMELD.

 

OOK MOET DUIDELIJK ZIJN VANUIT WELKE BELANG DE SPREKERS INSPREKEN DEZE PUNTEN

HEBBEN WIJ REEDS MEERDERE MALEN TER SPRAKE GEBRACHT WAARVOOR WIJ MOGEN VERWIJZEN

NAAR DE HIERONDER VOLGENDE LIJST MET URLS EN BIJLAGE.

IN DEZE LIJST ZULLEN WIJ OOK VRIJWEL ZEKER NADER INGAAN OP DE PUNTEN 4 EN 5.

 

PUNT 2.

TENSLOTTE MOGEN WIJ NOGMAALS VERMELDEN . . .

DAT EEN BESTEMMINGSPLAN NIMMER EEN INSTRUMENT MAG WORDEN . . .

WAARMEE VERREWEG HET GROOTSTE GEDEELTE . . .

VAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING . . .

IN FEITE VAN EEN VAN HUN MEEST ELEMENTAIRE RECHTEN . . .

NAMELIJK DE HUURBESCHERMING . . .

ZOU KUNNEN WORDEN BEROOFD.

Copyright J. P. Krol 2004

LIJST MET INTERNET LOCATIES

1. http://www.globalmind.info/BS.html (ONDER REGEL NUMMER 856)

2. http://www.globalmind.info/BS.html (ONDER REGEL NUMMER 953)

3. http://www.globalmind.info/BS.html (ONDER REGEL NUMMER 1483 T/M 1486)

4. http://www.globalmind.info/SpiritoDuG.html (IN HET CONTENTS VENSTER)

BACK

HOME (NL)