VERSLAG VAN INSPRAAK BIJ 'COMMISSIE VAN ADVIES BOUWEN, WONEN, STADSVERNIEUWING' STADSDEEL OUD-WEST  03 JULI 2000


COMMISSIE VAN ADVIES
Bouwen, Wonen, Stadsvernieuwing
stadsdeel Oud-West dd 3 juli 2000

Voorzitter:             G. Haringhuizen
Portefeuillehouder: H. Weevers (PvdA)
Secretaris:             J. de Jong
Aanwezig:  
                            D66:              B. Fokkens,  M. Gravenmaker
                            De Groenen:  R. van Epenhuysen - H. Sandee (tot punt 8)
                            GroenLinks:   J. Kelders (tot punt 5), R.E. Meyer, J. Reus
                            PvdA:            S. Hauet, N. van Turnhout
                            VVD:             R. Flos, H. Neuhuijs
                            LA ‘92:         A. Van Thuijne

Voorts aanwezig: de insprekers mw Van den Busken, dhr Duivenbode, R. Kentie, J.P. Krol, W. Wolters; ambtelijke ondersteuning: S. Back, R. Wempe
Verslag:  St. Verschuuren

1. Opening en mededelingen

Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
Er zijn geen mededelingen.

5. SPvE 1e Helmersstraat 5-7

Dhr Krol spreekt namens het Betrokkenen Overleg Sloop -en Nieuwbouw Amsterdam. Hij heeft als neurospycholoog wetenschappelijk onderzoek gedaan de gevolgen voor de mens van extreme stresssituaties. Het Betrokkenen Overleg is van zins een dergelijk wetenschappelijk onderzoek ook op te straten waarbij het zich wil concentreren op de gevolgen voor de volksgezondheid van sloop -en nieuwbouw in de directe omgeving, zoals agressie, geweld en andere stress gerelateerde problemen; en de gevolgen van globalisering voor de democratie, en dan met name van de door de overheid gehanteerde strategieen van list en verdichtsel voor het ontstaan van een op politiek gebied apatische bevolking. Bij dat onderzoek zal een grote plaats zijn ingeruimd voor de kwantumfysica, waar hij hoge verwachtingen van heeft. Voor wie geinteresseerd is in de aktiviteiten van het Betrokkenen Overleg verwijst hij naar de website onder constructie.
Mw Hauet (PvdA) wil weten uit hoeveel actieve leden het Betrokkenen Overleg bestaat. Dhr Krol antwoordt dat er zijn inziens voldoende zijn. Probleem is dat het moeilijk is actief leden te werven zonder in stemmingmakerij te vervallen.
Dhr Sandee begrijpt dat dhr Krol bezwaar maakt tegen het grote aantal bouwprojecten in zijn directe woonomgeving. Hij wijst er echter op dat het project aan de 1e Helmersstraat pas in juni 2001 start, en wil weten of dat te snel is.
Dhr Krol antwoordt dat hij vooral bezwaar maakt tegen het feit dat de pfh terugkomt op zijn toezegging dat de SPvE pas na de zomer aan de orde zou komen, en dat dus niet de objectieve procedures worden gevolgd volgens de democratische principes waarbij belangen van alle betrokkenen naar behoren kunnen worden afgewogen.

TERUG NAAR INSPRAKEN INDEX PAGINA