INSPRAAK BIJ CENTRALE STAD 'COMMISSIE VAN MOR' 28 MAART 2000


MOR I.JPG (149589 bytes)

MOR II.JPG (158885 bytes)

OOK TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM >>KLIK HIER<<!!!

VOLLEDIGE TEKST VAN DE INSPRAAK:

INSPRAAK BIJ DE COMMISSIE VAN ADVIES MILIEU EN OPENBARE RUIMTE CENTRALE STAD IN VERGADERING OP 28 MAART 2000 /BLOK OPENBARE RUIMTE/ RIOOL OVERTOOM / INSPR. j.p.krol

STADHUIS AMSTERDAM.

GEACHTE VOORZITTER, WETHOUDERS EN RAADSLEDEN VAN AMSTERDAM , AMBTENAREN EN ANDERE ONDERSTEUNENDE BETROKKENEN.

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL , VAN HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM , AFDELING OVERTOOM EN EERSTE HELMERSSTRAAT.

WIJ ZIJN EEN RECHTSPERSOON IN BEGIN VAN OPRICHTING .

OM HET U MAKKELIJKER TE MAKEN, VOOR U ZELF TE BEPALEN, HOE U MIJN DESKUNDIGHEID WILT IN SCHATTEN, MAG IK U, HEEL IN HET KORT , WAT ACHTER GROND INFORMATIE GEVEN.

IK BEN BEWONER VAN EEN FLAT, AAN HET BEGIN VAN DE EERSTE HELMERSSTRAAT.

HIER IS IN 1 9 9 9 , DE BENEDEN VERDIEPING VERBOUW D . ER WERDEN BETONNEN VLOEREN WEG GERAMD TERWIJL HET GEBOUW BEWOOND WAS.

DAAR WAS EEN BOUWVERGUNNING VOOR AF GEGEVEN.

MIN OF MEER GELIJKTIJDIG, IS OP DE NASSAU KADE EN DE OVERTOOM, HET RIOOL VERBOUWD .

NU STAAT ER WEER EEN SLOOP EN BOUW PROJECT, VLAK VOOR ONZE DEUR, OP HET PROGRAMMA.

OMDAT IK NU WEET, DAT HIER ONMOGELIJK MEE TE LEVEN IS, BEN IK WEL GEDWONGEN TE PROBEREN HIER IETS AAN TE DOEN.

IK HEB DUS EEN LANGDURIGE ERVARING MET LEVEN IN EXTREEM BOUWGEWELD .

IK BEN SINDS VORIG JAAR GEPENSIONEERD WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER, NEURO-PSYCHOLOOG .

IK HEB IN HET VERLEDEN VEEL ONDERZOEK GELEID BIJ MENSEN WELKE IN EXTREME, VAAK LEVENSBEDREIGENDE STRESS SITUATIES, HUN WERK MOESTEN DOEN.

IK KAN U VERZEKEREN DAT HET LEVEN IN DE DIRECTE OMGEVING VAN BOUWGEWELD MET ZULK SITUATIES ENIGSZINS VERGELIJKBAAR IS.

GEZIEN DE BEPERKTE INSPREEK TIJD MOET IK HET ZEER KORT HOUDEN.

IK MAG MIJ, IN ZEER KORTE BEWOORDINGEN, BEPERKEN TOT, DE INSPRAAK AVOND IN DE KATTENLAAN, EN MASSA VERSCHIJNSELEN, ZOALS AGRESSIE EN GEWELD . VERDER DE VOLKSGEZONDHEID.

WIJ ZIJN VAN MENING , DAT DE INSPRAAK AVOND , ZOALS HIER GEVOLGD , NIET KAN WORDEN BESCHOUWD , ALS EEN REALISTISCHE VORM , VAN DRAAGVLAK BEPALING .

DEZE PROCEDURE, HEEFT NIETS TE MAKEN MET DEMOCRATIE. MET NAME OMDAT GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT IS , IN DE MATE VAN BETROKKENHEID VAN DE AANWEZIGEN.

ER IS OOK NIET BEPAALD , WIE ER NU PRECIES AANWEZIG WAREN EN WAAR DEZE MENSEN VANDAAN KWAMEN.

DEZE INSPRAAK , KAN OP GEEN ENKELE WIJZE , BIJ DE BESLUITVORMING WORDEN BETROKKEN.

 HET IS MIJN STELLIGE OVERTUIGING DAT OOK ANDERE GROEPEN, ZOALS BIJVOORBEELD DE BINNEN GASTHUIS GROEP,  OP VERGELIJKBARE WIJZE ZULLEN REAGEREN OP DEZE VORM VAN INSPRAAK WANNEER HET HUN BEURT IS.

EEN ANDER ERNSTIG PUNT IS HET VOLGENDE.

BIJ MIJN ORI╦NTATIES, NAAR VERGELIJKBARE BRONNEN VAN BOUWGEWELD , WAAR DE BURGER BEVOLKING AAN WORDT BLOOTGESTELD, WAS IK VERBIJSTERD, TE MOETEN CONSTATEREN, OP HOE VERSCHRIKKELIJK VEEL PLAATSEN DE STAD HIERDOOR WORDT ONTREGELD.

BOVENDIEN BESTAAN ER PLANNEN VOOR NOG VEEL MEER GROTE PROJECTEN, ZOALS BIJ HET BINNEN GASTHUIS, HET IBIS HOTEL, HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT EN ZO VERVOLGENS.

DE ONZEKERHEID , WAAR DE BEVOLKING, IN AFWACHTING VAN WAT ER GAAT GEBEUREN, AAN WORDT ONDERWORPEN, IS OP ZICH ZELF EEN GROTE BRON VAN VOORTDURENDE STRESS.

U DIENT HIERBIJ VOORAL OOK TE BEDENKEN DAT STRESSOREN CUMULATIEF ZIJN .

HIERBIJ IS 1 + 1 DAN NIET 2 , MAAR DRIE OF VIER. WANNEER DAAR DAN NOG 1 BIJ KOMT IS HET INEENS BIJVOORBEELD 8 .

WIST U DAT ?

HET IS MIJN VASTE OVERTUIGING , DAT HET AMSTERDAMSE SLOOP- EN BOUW BELEID , ZEKER VOOR EEN GROOT DEEL , VERANTWOORDELIJK MOET WORDEN GEACHT , VOOR HET ONTSTAAN VAN ERNSTIGE, ONTREGELENDE MASSA VERSCHIJNSELEN, ZOALS AGRESSIE EN GEWELD, EN OOK EEN BEDREIGING INHOUDEN, VOOR DE VOLKSGEZONDHEID , DOOR STRESS GERELATEERDE ZIEKTEN.

 

NATUURLIJK WEET IK, DAT DAN DOOR BELANGHEBBENDEN WORDT GEROEPEN : MAAR DAT IS NIET BEWEZEN !!

MAAR U WEET OOK, DAT VRIJSPRAAK BIJ GEBREK AAN BEWIJS, DE MAKKELIJKSTE VORM VAN BELEIDSONDERSTEUNEND ONDERZOEK IS.

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS, ZOALS IN DE WETENSCHAP BEDOELD, IS IN PRAKTIJKSITUATIES BIJ DE MENS, NU EENMAAL MOEILIJK TE LEVEREN.

MAAR DAAR GAAT HET HIER NIET OM.

HET GAAT HIER OM WETENSCHAPPELIJKE OVERTUIGING.

BIJ BELEIDSFUNCTIONARISSEN ZOU HET VOORAL OOK MOETEN GAAN OM GEWETEN EN GEZOND VERSTAND !

GEGEVEN AL HET BOVENSTAANDE MOET ONS STANDPUNT ZIJN DAT DE WERKZAAMHEDEN AAN DE OVERTOOM GERUIME TIJD DIENEN TE WORDEN UITGESTELD.

HET IS VRAGEN OM GROTE MOEILIJKHEDEN VOOR AMSTERDAM WANNEER EEN DERGELIJK PROJECT HAASJE REPJE MOET WORDEN GESTART.

IK HEB GEZEGD.

TERUG NAAR HOMEPAGE