FOLLOW-UP OP RAADSADRES  VAN 7 APRIL 2003 AAN DE GEMEENTERAAD VAN  AMSTERDAM.

ra1gra2antw.JPG (180198 bytes)
ra1gra2Aantw.JPG (101634 bytes)

BACK

KLIK HIER VOOR : REACTIE OP DE BEANTWOORDING OP HET RAADSADRES VAN 7 APRIL 2003 VAN DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM OP 7 JULI 2003.

 

 

 

 


REACTIE OP BEANTWOORDING RAADSADRES VAN DE BURGEMEESTER VAN  AMSTERDAM OP 7 JULI 2003 OP RAADSADRES VAN 7 APRIL 2003

AAN DE BURGEMEESTER EN DE GEMEENTESECRETARIS VAN AMSTERDAM,

Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Sector MEC
Afdeling SCT

Postbus 202,
1000 AE AMSTERDAM.

Betreft:  BEANTWOORDING RAADSADRES j.p.krol 7 Juli 2003

Amsterdam, 14 juli 2003

HOOGEDELACHTBARE HEER,

Hierdoor mag ik in dank de ontvangst bevestigen van uw uitgebreid ANTWOORD OP : RAADSADRES I www.globalmind.info/RA1GRA.HTML, behandeld door mevrouw P Collette.

Wij zullen hier vrijwel zeker op terugkomen en daarbij waarschijnlijk -gezien de toch vrij grote complexiteit van de materie- met name dieper in moeten gaan op o.a. het gestelde onder regels 65 t/m 67 van genoemd raadsadres (" . . . argumenten . . . verzekeren . . . onafhankelijk onderzoek . . . ").

Mogelijk ten overvloede mogen wij nog de aandacht vestigen op het daar ook gestelde onder regels 77 t/m 79, - betreffende website publicatie- zodat wij er van uitgaan dat wij conform mogen handelen.

Met vriendelijke groet en HOOGACHTEND,

 

voor www.Globalmind.info

J. P. Krol

Burger van Amsterdam.

BACK