INSPRAAKAVOND STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNINGEN BINNENGASTHUISTERREIN D.D. 27 APRIL 2000


INSPRAAKAVOND ONTWIKKELING BINNENGASTHUISTERREIN 30 MEI 2000 (inspr. j.p. krol / BO Amsterdam )


Aanwezig:     Mevr. S. Bentinck (projectdirecteur UvA)
                    dhr. A. Daalder (voorzitter)
                    dhr. M. Schmitt (stedenbouwkundige)
                    dhr. B. Uitterhoeve (sector Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad)
                    Ongeveer 150 belangstellenden
                    Verslag bij: Verslagbureau  Amsterdam (VBA)

Inspraak drs J.P. Krol:

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL
Van het Betrokkenen Overleg Sloop en Bouw Amsterdam.

IK BEN SPECIALIST OP HET GEBEID VAN LAWAAI OVERLAST DOOR BOUWGEWELD, EEN VAN DE ERGSTE AANTASTINGEN VAN HET MILIEU.

ALS JE HET ZELF NIET HEBT MEEGEMAAKT KUN JE ER VOLSTREKT NIET OVER MEE PRATEN.

NET ZOALS DAT BIJVOORBEELD IS BIJ BOMBARDEMENTEN OF GEVECHTEN AAN HET FRONT.

VOOR DE DIRECT OMWONENEDEN VAN HET BOUWGEWELD WORDT HET WERKEN EN LEVEN ZEER ERNSTIG VERSTOORD.

DAT MERK JE PAS ALS HET PROJECT VOOR HET EERST BEGINT MAAR DAN IS HET NIET MEER TE STOPPEN.

DAN ZIJN DE BOUWVERGUNNINGEN AL AFGEGEVEN.

WIJ ZIJN VAN MENING, DAT HET VOLSTREKT ONVERANTWOORD IS EEN PROJECT MIDDEN IN DE BINNENSTAD OP GANG TE WILLEN BRENGEN ALS DE OMWONENDE EN DE AANGRENZENDE BEDRIJVEN NIET UITGEBREID OVER LAWAAI OVERLAST BIJ BOUWGEWELD WORDEN GEINFORMEERD.

DIT MOET DIRECT IN HET BEGIN GEBEUREN ANDERS IS HET TE LAAT.

WIJ ZIJN VAN MENING DAT HET OPSTARTEN VAN EEN GROOTSCHALIG BOUW PROJECT TE MIDDEN VAN EEN DICHTBEVOLKT GEBIED LOS VAN ALLE ANDERE PROBLEMEN IN FEITE WAANZIN IS.

ZOIETS DOE JE ALLEEN BIJ WEDER OPBOUW VAN GEBOMBARDEERDE STEDEN.

DANK U

TERUG NAAR HOMEPAGE